היחידה לרישום קבלנים

רישיון קבלן רשום

אנו מתמחים בהוצאת רישיונות קבלן לתחום הבניה והשיפוצים במהירות וביעילות

ניסיון 10 שנים

ניסיון של 10 שנים בהתנהלות מול רשם הקבלנים עם טובי אנשי המקצוע בתחום

מחיר משתלם

מתחייבים למחיר מעולה ושרות לקוחות אישי לכל אורך התהליך

שירות אישי

ליווי לכל אורך התהליך החל משלב גיוס מהנדסים ומנהלי העבודה לפי דרישות הרשם

רישיון קבלן שיפוצים

רישום קבלני שיפוצים בהיקפים כספיים שונים ללא צורך בתעודת מהנדס

רישום קבלנים משרד הביטחון

רישום קבלנים במאגרי ם של משרד הביטחון אנו מתמחים בעבודה מולם

המדריך לקבלת רישיון

קבלת רישיון קבלן בחודשיים

העלאת סיווג קבלנים תוך חודשיים

קבלן רשום 

מהו קבלן רשום ומה המשמעות של רישום קבלנים

מדינת ישראל עושה ככל שביכולתה על מנת לשפר את הרמה המקצועית בכל ענפי המשק. אחת הדרכים להשגת המטרה, הינה יצירת רישום מקצועי ויצירת דירוג מקצועי מוסמך לבעלי מקצוע. רישום קבלנים הוא אחד האמצעים המאפשרים לגורמים המוסמכים במדינת ישראל לפקח על הרמה המקצועית ולהביא לכך שעבודות במספר גדול ככל האפשר של תחומי עיסוק, יתבצעו אך ורק על ידי קבלן רשום שהוא בעל מקצוע מיומן.

אחת הדוגמאות הטובות ביותר לניסיון כזה שהוכתר בהצלחה, הינה רישום קבלנים בענף הבניין. נכון להיום, אך ורק קבלן הרשום אצל רשם הקבלנים המצוי באחריות משרד הבינוי והשיכון, רשאי לבצע מגוון רחב של עבודות. בתחומים מסוימים בענף הבנייה, עצם הרישום של קבלן אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מהווה ערובה לעבודה איכותית ומקצועית. מהו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים? מה היתרונות של רישום בפנקס הקבלנים לקבלן מצד אחד ולמי ששוכר את שירותיו הטובים מצד שני? כיצד ניתן להירשם בפנקס כאמור לעיל? בשורות הבאות נעסוק על קצה המזלג בנושא הרחב והמשמעותי של רישום קבלנים, בעיקר בענף הבניה בישראל.

מדריך לקבלת רישיון קבלן

קבלן רשום – מה זה אומר

 היחידה לרישום קבלנים היא חברה הפועלת תחת המטריה של קבוצת עידן קבלן רשום  בפנקס הקבלנים המנוהל על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, הינו בעל מקצוע בתחום ספציפי הנוגע לענף הבנייה. עם תחומי העיסוק המוגדרים כעיסוקים מקצועיים בענף הבניין ניתן למנות עבודות שלד, עבודות צביעה וטיח, עבודות גמר, עבודות אינסטלציה ועבודות חשמל. בנוסף, נמנים עם מקצועות הבניין גם ריצוף ועבודות בתחומים משלימים דוגמת עבודות גבס, מיזוג אוויר ועבודות זכוכית. בכל אחד מהתחומים הללו, יכול בעל מקצוע העומד בתנאים כפי שנקבעו על ידי המחוקק, להירשם כקבלן רשום.

עצם הרישום כקבלן רשום, מעיד יותר מכל דבר אחר על הרמה המקצועית של בעל המקצוע. זאת, כיון שהרישום עצמו כרוך בהוכחת הרמה המקצועית והמיומנות של בעל המקצוע מצד אחד, והיכולות שלו לבצע עבודות מקצועיות באיכות הגבוהה ביותר מצד שני. קבלני בניין ומפקחי עבודה מעדיפים לרוב לשכור את שירותיהם הטובים של קבלנים רשומים, גם במקום שבו יש להם לכאורה אפשרות בחירה. הרישום אצל רשם הקבלנים מזרים לקבלן הרשום עבודות רבות יותר ומשתלמות יותר, כאשר מי שמזמין את העבודה יכול להניח במידה רבה של ביטחון שהעבודה שהזמין תבוצע על הצד הטוב ביותר, במהירות הגבוהה ביותר.

רישום בספר הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון

לפני שנעסוק ברישום הקבלנים, זה המקום להזכיר כי במקצועות מסוימים הרישום הוא חובה, ולא ניתן לבצע עבודות בתחומים הללו בלא רישום בפנקס הקבלנים. עם העבודות כאמור נמנית בניית השלד בבניין שהיא הבסיס שעליו עומד כל הבניין כולו. קבלן השלד יכול להיות אך ורק קבלן רשום, ולא שום בעל מקצוע אחר ובוודאי לא מי שאיננו רשום בפנקס הקבלנים. זאת מפאת החשיבות הרבה של השלד ליציבות הבניין ולעמידות שלו לאורך זמן בתנאי מזג אוויר משתנים. במובן הזה, רישום בפנקס הקבלנים נושא איתו גם אחריות רבה, בנוסף לתועלת הרבה שהקבלן הרשום עשוי להפיק ממנו.

לצורך הרישום בספר הקבלנים, נדרש בעל המקצוע לעמוד בשתי אמות מידה נפרדות המשלימות האחת את רעותה. אמת המידה הראשונה היא ההשכלה הפורמאלית של המועמד לרישום כקבלן, ואילו השנייה הינה הניסיון המצטבר שלו בתקופת זמן מוגדרת. כך למשל יכול להירשם כקבלן אדריכל או מהנדס מוסמך הרשום בספר האדריכלים או המהנדסים בהתאמה, שצבר ניסיון מעשי של שנתיים, במהלך חמש השנים שקדמו לרישום. הנדסאי או טכנאי יכול להירשם, אם לזכותו נרשמו ארבע שנות ניסיון במהלך שמונה השנים שלפני מועד הרישום. מי שהוא בעל ניסיון כמנהל עבודה ואין לו השכלה פורמאלית מתאימה, או אין ברשותו תעודות המעידות על השכלה כאמור, חייב להיות בעל ניסיון מצטבר של שש שנים במהלך 12 השנים שקדמו למועד הרישום.

קבלן רשום

רישום בפנקס הקבלנים והיתרונות שלו

רישום בתור קבלן רשום בפנקס הקבלנים, מתבצע רק אחרי שהמועמד ממלא את כל הטפסים הנוגעים בדבר, ומציג במקביל את כל האישורים על ההשכלה מצד אחד ועל הניסיון המקצועי מצד שני. בנוסף, על הקבלן למלא אחר תנאים אובייקטיביים, כגון העדר רישום פלילי והעדר תביעות או הליכי פשיטת רגל כנגדו. בהמשך התהליך ולאחר בחינת המסמכים יזומן הקבלן לראיון, ולאחר המצאת מסמכים נוספים, אם הוא נדרש להם, יתבצע הרישום המיוחל.

אחד היתרונות הגדולים הנובעים מעצם היותו של בעל מקצוע רשום בפנקס הקבלנים, טמון באפשרות הנפתחת בפניו להירשם למכרזים שונים, ממשלתיים ופרטיים כאחד, הפתוחים אך ורק בפני קבלנים רשומים. מי שאיננו קבלן רשום לא יכול לגשת למכרזים, גם בתחומים שלגביהם אין לכאורה חובה לרישום בפנקס הקבלנים כאמור.

קבלן רשום תנאים

 

מי שמעוניין להירשם בפנקס הקבלנים ועומד בכל אמות המידה הנדרשות, יכול להתייעץ עם מומחים לדבר, שעשויים לסייע לו בזירוז הליכי הרישום ובהשגת מענה חיובי לבקשת הרישום. רישום בתור קבלן רשום איננו בגדר פריבילגיה בלבד, אלא מהווה עבור הקבלן תנאי הכרחי לקידום מקצועי ופיננסי כאחד.

לא נמצאו פוסטים