בדיקת קבלן רשום

לרשם הקבלנים פונים רק עם מומחה להוצאת רישיון קבלן!

 וידוא האפשרות של קבלן לעיסוק בתחום מוגדר בענף הבניין איך בודקים קבלן רשום

ביצוע עבודות בניה הנדסיות בפרויקט כל שהוא, יכול להתבצע, במקרים  רבים, אך ורק על ידי מי שמוגדר קבלן רשום. כיון שכך, כל מי שממונה על ביצוע פרויקט מהסוג הזה, חייב לבצע בדיקת קבלן רשום לפני שהוא חותם הסכם עם קבלן מקצועי בתחום כל שהוא, לביצוע עבודה בפרויקט שעליו הוא אחראי. הבדיקה מתבצעת כחלק מרוטינה שנועדה למנוע בעיות עתידיות, ובין השאר עברה על החוק. זאת, כיון שבתחומים כגון עבודות תשתית או עבודות שלד, רק קבלן רשום חייב לבצע את העבודה. מסירת העבודה לכל גורם אחר, מעבר לעובדה שהיא מסכנת את הפרויקט, היא פשוט אסורה על פי החוק.

מי שהחליטו לבצע את עבודת הבנייה בעצמם מבלי להזדקק למפקח או לאחראי מקצועי על הבנייה, זקוקים לקבלנים מקצועיים בכל אחד מהשלבים בתהליך הבנייה, ועל אחת כמה וכמה בשלבים הקריטיים של הבנייה. גם אם הבנייה מתבצעת על ידי אדם פרטי, והוא עצמו אמור לגור במבנה שייבנה, עדיין העבודות המקצועיות בתחומים קריטיים בתהליך הבנייה חייבות להתבצע אך ורק על ידי איש מקצוע, הרשום בפנקס הקבלנים של רשם הקבלנים במשרד השיכון. מהו הרישום בפנקס הקבלנים ומה המשמעות שלו? מדוע חשוב לבצע בדיקת קבלן רשום לבעל המקצוע הנבחר לפני התחלת העבודה? באילו תחומים קיימת חובה לבצע בדיקה כאמור?

תחומים ראשיים ותחומים משניים בענף הבניה

ענף הבנייה מתפרש על פני מגוון רחב של תחומים. בכל תחום כאמור ניתן למצוא קבלן אחד, ובדרך כלל הרבה יותר מאחד, המתמחה בתחום הספציפי. בלא מעט מקרים יש קבלנים המתמחים  בשניים, שלושה ואפילו ארבעה תחומים. החוק איננו פוסל ריבוי התמחויות, אבל מחייב את הקבלן להירשם בכל אחת מהן בנפרד. עם הקבלנים כאמור ניתן למצוא קבלני שלד, קבלני חשמל, קבלן בטון, קבלן צבע, קבלן אינסטלציה ועוד מגוון רחב של תחומים. בתוך התחומים הללו ישנה חלוקה פנימית – תחומים ראשיים ותחומים משניים. התחומים הראשיים הם כאלה שבנייה לא איכותית שלהם עלולה לסכן את יציבות הבניין, ומכאן שהדיירים העתידיים בו יהיו נתונים בסכנה מתמדת. בתחומים הראשיים אין פשרות, והמבצע שלהם חייב להיות, כפי שכבר הוזכר לעיל,מדריך לקבלת רישיון קבלן איש מקצוע מיומן הרשום כחוק בפנקס הקבלנים. הרישום עצמו מתבצע רק לאחר שבעל המקצוע הוכיח באמצעות תעודות השכלה ואישורים אחרים את הכישורים שלו. כך מוודא המחוקק באופן היעיל ביותר, שמי שמבצע את העבודה יהיה תמיד איש מקצוע, או גוף מקצועי המעסיק אנשי מקצוע או מנהלים הרשומים כחוק בפנקס הקבלנים. בדיקת קבלן רשום יכולה לוודא במהירות שהרישום אכן קיים והקבלן או החברה שנבחרו אכן רשומים כחוק.

מהו פנקס הקבלנים ולמה הוא כל כך חשוב

בעולם כולו, ובמדינת ישראל בכלל, מתנהל תהליך ארוך ומתמשך של רישום בעלי מקצוע והגדרה מדויקת ככל האפשר של היכולות והמיומנויות המקצועיות שלהם. בחלק מהמקרים, מדינת ישראל מכירה ברישום המתבצע על ידי גוף מקצועי כל שהוא והופכת את הרישום למחייב. דוגמאות לרישום מהסוג הזה הן הרישום של עורכי דין בלשכת עורכי הדין, או לשכת רואי החשבון שהיא הגוף המוסמך לרישום בעלי מקצוע בתחום. במקרים אחרים יוזמת המדינה עצמה את הרישום המקצועי של בעלי מקצוע, ובתוך כך קובעת את התנאים ואת אמות המידה לרישום מקצועי. פנקס הקבלנים המתנהל אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, הוא אחת הדוגמאות הטובות להגדרה מקצועית יזומה על ידי המדינה. מהו פנקס הקבלנים? אילו בעלי מקצוע רשומים בפנקס הזה? מה משמעות הרישום בפנקס להכרה המקצועית שלה זוכה בעל המקצוע הרשום שם?

פנקס הקבלנים והתיעוד המקצועי בענף הבנייה בישראל

פנקס הקבלנים הוא המקום שבו רשומים בעלי המקצוע השונים הקשורים בענף הבנייה בישראל. הפנקס הזה מנוהל על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, ומרכז את כל הנתונים באשר לקבלנים בכל אחד מהמקצועות הקשורים בענף הבנייה. קבלן שעמד בדרישות בתחום העיסוק שלו והציג את כל האישורים הנדרשים, יירשם בפנקס ויוגדר קבלן רשום. קבלן שלא נרשם, או שלא עמד בתנאים הנדרשים, לא יוכר כקבלן רשום.

לרישום בפנקס הקבלנים יש משמעות רבה, בעיקר בכל האמור באפשרויות העומדות בפני בעל המקצוע הרשום בו להשתתף בפרויקטים ובמכרזים שונים בענף הבנייה. מקצועות הבנייה מתחלקים לשנים – ענפים ראשיים, וענפים משניים. בענפים המוגדרים ראשיים, לא יכול בעל מקצוע לבצע עבודה, אלא אם כן הוא רשום בתוך פנקס הקבלנים במשרד הבינוי. דוגמה טובה למקצוע ראשי הוא קבלן שלד. אך ורק קבלני שלד רשומים בעלי תעודת קבלן רשום שעברו את המשוכה ונרשמו כהלכה בפנקס הקבלנים, יהיו רשאים לבצע עבודות שלד במבנים. מנגד, תחום הצבע איננו מוגדר כענף ראשי. לפיכך, גם קבלן צבע שאיננו רשום יכול לבצע עבודות צבע למיניהן.

רשם הקבלנים הוא בעל סמכות רבה באיגוד הקבלנים. הוא אחראי לקבוע את הענף והסיווג שבקבלן ירשם בפנקס הקבלנים. הוא מחליט האם הקבלן יקבל עונש במידה וקיימת חוסר שביעות רצון ממנו מצד הלקוחות, על רישום הקבלן עצמו בפנקס הקבלנים מבחינת ניסיונו והכשרתו בתחום בו הוא עוסק ועוד.

מיהו רשם הקבלנים ולשם מה הוא נחוץ?

פנקס הקבלנים

רשם הקבלנים הוא סמכות חשובה מאוד עם אחריות רבה. הרשם אחראי על רישום הקבלנים השונים בפנקס הקבלנים בהתאם לענף בו הם עוסקים. באמצעות  תחום עבודתם מסווג אותם הרשם לענפים שונים בין אם זה שיפוצים, הנדסה, עבודות חשמל ועוד. באמצעות סיווג זה ניתן לאתר אותם בקלות רבה, כך שאם מישהו מעוניין לדעת אם הקבלן שהוא מעוניין לעבוד איתו אכן בעל רישיון בתחום מסוים הוא יכול לבדוק בפנקס הקבלנים באיגוד הקבלנים. מעבר לכך הרשם אחראי למחוק או להסיר קבלנים בהתאם לשיקולו האישי, לתת עונשים במידה ויש תלונות על עבודתו של הקבלן  ועוד. איגוד ללא רשם הוא איגוד לא מתפקד לכן נחיצותו של הרשם חשובה עד מאוד באיגוד הקבלנים הן לקבלנים עצמם והן לאיגוד עצמו.

מהו תפקידו של רשם הקבלנים?

לרשם הקבלנים תפקיד חשוב ביותר. רשם הקבלנים פנקס אחראי על רישום הקבלנים השונים בהתאם לתחומם בין אם זה תחום ההנדסה, בנייה, שיפוצים ועוד. הוא חייב לוודא שיש בידיהם רישיון קבלנים בהתאם לתחום שלהם. מעבר לכך, רשם הקבלנים פנקס אחראי לדחות בקשה לרישום קבלן בפנקס הקבלנים, למחוק רישום של קבלן ואף לנהל את הסיווג של הקבלן הכספי והמקצועי וכן להטיל עונשים במידת הצורך אם הקבלן לא עמד בהתאם להוראות החוק. כלומר לרשם יש סמכות ואחריות גדולה כלפי הקבלנים ולכן חשיבות רשם הקבלנים פנקס חשובה עד מאוד.

מדוע חשוב שקבלן בעל רישיון יהיה רשום בפנקס הקבלנים?

רשם הקבלנים פנקס לרישום תעודת קבלן רשום הוא דבר חשוב ביותר לכל קבלן וקבלן מקצועי שיש בידיו רישיון ותעודות שהוא קבלן מוסמך. באמצעות רשם הקבלנים פנקס ניתן לעקוב אחרי הקבלנים בארגון עצמו ולוודא שהם עובדים בהתאם לחוקים של משרד השיכון והבינוי. מעבר לכך, איגוד גדול לבעלי המקצוע השונים שכוללים בין היתר את תחומי הקבלנות השונים ותחומי ההנדסה, נותן ללקוחות השונים מידע לגבי הקבלן שאיתו הם רוצים לעבוד. הודות לרשם הקבלנים פנקס הלקוחות יודעים אם הקבלן שלהם אכן בעל רישיון ומקצועי והאם כדאי לכם להעסיק אותו אצלכם. האיגוד נותן את האסמכתא לכך שבפנקס הקבלנים נמצא את כל בעלי המקצוע המקצועיים אשר בעלי רישיון תעסוקה, כך שהסיכוי למצוא חאפרים או אנשים לא מקצועיים הוא נמוך ביותר. לכן חשוב תמיד לבדוק את שם הקבלן שאתם רוצים לעבוד איתו. בדיקה מקדימה עליו תיתן לכם מידע רלוונטי שיעזור לכם לגבי ההחלטה אם לעבוד עם הקבלן או לא.

רשם הקבלנים פנקס

רישום בפנקס הקבלנים והכרה מקצועית

כאמור, מרכז פנקס הקבלנים את הרישום של כל בעלי המקצוע בענף הבנייה בישראל. בנוסף, רשומות בו גם חברות בענף, שהמנהלים שלהו או בעלי המקצוע שהן מעסיקות, עומדים באמות המידה שנקבעו לרישום בפנקס הקבלנים. עצם הרישום בפנקס מהווה הוכחה לרמה המקצועית של בעל המקצוע שנרשם בו ומעניק לו זכות קדימה בהתמודדות על פרויקטים שונים בתחום העיסוק שלו. עם זאת, למרות ההתקדמות העצומה בתחום, עוד ארוכה הדרך לקראת הסדרה כוללת של אמות המידה לבחינת הרמה המקצועית. בתחומי עיסוק שהחשיבות שלהם רבה לבטיחותם ולביטחונם של הדיירים העתידיים במבנה ההולך ונבנה, הרישום בתוך פנקס הקבלנים אכן מחייב. בכל שאר התחומים מדובר באישור שיכול לסייע לבעל המקצוע הרשום, אבל עדיין ישנם בעלי מקצוע המוותרים, מסיבות שונות, על הרישום.

איך לבצע בדיקת קבלן רשום?

ביצוע בדיקת קבלן רשום היא לכאורה תהליך פשוט למדיי. בדיקת הקבלן מאפשרת לבדוק קבלן ספציפי שהפרטים שלו כבר מצויים בידי האדם המעוניין בכך, או לחילופין למצוא קבלנים רשומים היכולים לבצע את העבודה וגם מוסמכים לכל על ידי משרד השיכון. באמצעות פנקס הקבלנים. ניתן להיכנס לאתר של משרד הבינוי והשיכון, ובמקום המיועד לכך להקליד את שם הקבלן, הישוב, ענף הבנייה הנדרש ואת הסיווג הנדרש. המערכת המתוארת לעיל אמורה לבצע בדיקת קבלן רשום תוך שהיא מציגה את הקבלנים הרשומים לתחום עיסוק ספציפי. לחילופין, ניתן לאשש או להפריך את היותו של קבלן מסוים או חברה המציעים את שירותיהם ליזמים שונים או לאנשים פרטיים המעוניינים לבנות בית יש מאין. הבדיקה כאמור לעיל היא שלב חשוב בדרך לבחירת הקבלן המתאים ביותר לביצוע העבודה.

 

אז מה היה לנו בכתבה:
היחידה לרישום קבלנים
היחידה לרישום קבלנים

מזה יותר מעשור מסייעת החברה לאלפי קבלנים בכל רחבי הארץ להפוך לקבלנים רשומים בסיווג אטרקטיבי וגבוה וכן מסייעת לקבלנים רבים אחרים להעלות את הסיווג שלהם ולשפר את מעמדם התחרותי בשוק.

אנו מנחים את הלקוח סביב התהליך כולו וסביב כל הפעולות שיש לבצע בכדי להשיג את מעמד הרישום. בהמשך לכך, אנו מנהלים עבור הלקוח את כל הנושא של הגשת המסמכים, בדיקת תהליך הרישום מול רשם הקבלנים וניהול דיונים על פי הצורך עד לקבלת הרישום הסופי.
הצוות שלנו הוא מהטובים ביותר שניתן להציע העובדים שלנו נבחרים בקפידה כדי שאליכם יגיעו אנשי מקצוע איכותים וחייכנים!!

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!

או חייגו במהירות