המדריך לקבלת רישיון קבלן

לרשם הקבלנים פונים רק עם מומחה להוצאת רישיון קבלן!

אם תמיד רציתם להשתלב בתחום הבניה כקבלנים ולא ידעתם בדיוק איך או שאתם לקראת תהליך עבודה עם קבלן ומעוניינים להכיר יותר לעומק את התחום, המדריך הבא הוא בשבילכם. המדריך יסביר בדיוק מהו רישיון קבלן ומי רשאי לקבל אותו, הצעדים שעל כל אדם המעוניין להיות קבלן רשום לעשות, למה הרישיון כל כך חשוב? ועוד.

קבלת רישיון קבלן

ישנם מגוון סוגי קבלנים, אך הקבלן הרלוונטי למאמר הנוכחי, הינו קבלן בניין. קבלן בניין הוא בעל מקצוע, המתמחה בעבודות בניה של מבנים או מתמחה בעבודת התשתיות של מבנה. קבלן עשוי להיות עצמי, בעל מספר פועלים תחתיו או להיות חלק מחברת בניה גדולה, אך בשני המקרים על הקבלן להיות רשום בפנקס הקבלנים ולהיות בעל רישיון קבלן.

סוגי קבלנים

קבלן בניה, הינו מושג רחב מאוד. קבלני בניין שונים מתמחים:

 • במבנים שונים – ישנם קבלנים המתמחים בבתי מגורים ואחרים בבניינים ומשרדים.
 • בשיטות בניה שונות – ישנם קבלנים המתמחים בבניה קונבנציונאלית ומנגד קבלנים המתמחים בבניה קלה.
 • בחלקים שונים בבניה – קיימים מגוון סוגי קבלנים, אשר מתמקצעים בתחומים שונים בשלבי הבניה ועובדים תחת הקבלן הראשי: קבלן הריסה, קבלן חשמל, קבלן אינסטלציה, קבלן עבודות טיח, קבלן מיזוג וכדומה.
 • במבנים בעלי סדרי גודל שונים – ישנם קבלנים עצמאיים או בעלי עסק קטן, אשר יתמחו בשיפוץ דירה או בבניית בית פרטי ואילו קבלנים אחרים, השייכים לחברות בניה גדולות, עשויים להתמקצע בפרויקטים כמו: בבניית בניינים גדולים ואף שכונות שלמות.

למעשה, קיימים סוגים שונים של רישיונות קבלן, כאשר בחלק מהעבודות הרישיון הינו חובה. קבלן עבודות שלד, הינו קבלן, אשר חייב לעבוד עם רישיון, מפני שהבניה של המבנה כולו מתבצעת על בסיס השלד שלו וטעות לא מקצועית, עלולה לעלות במחיר כבד. לעומת זאת, קבלן צבע, עשוי להשתמש ברישיון שלו, על מנת להוכיח מקצועיות ויכולות עבודה איכותיות, אך הרישיון אינו חובה במקרה זה ואנשי מקצוע ללא רישיון עשויים גם הם לקחת חלק בעבודות הצביעה. הפרדה זו חשובה, מפני שברוב המקרים, אדם אחד, אינו מסוגל להתמחות במספר רב כל כך של מקצועות ולכן רצוי שיהיה קבלן מיומן ובעל ניסיון רב בכל תחום התמחות ובכך לוודא מקצועיות.

סוגי סיווגים

מלבד החלוקה לסוגי קבלנים, קיימת חלוקה נוספת: היקפי עבודה או סיווג קבלנים. הסיווג מתחלק לפי סכומי העבודות שקבלן רשאי לבצע. שיטה זו מבטיחה השתתפות קבלנים, בעלי ניסיון בביצוע עבודות בעלות משמעות כספית גבוהה, בפרויקטים הגדולים והיקרים ביותר. הסיווג מתחיל בשלב הראשון, הנמוך ביותר. השלב הראשון נועד בעיקר לקבלני שיפוצים וקבלנים מתחילים, ללא ניסיון. ככל שניסיון הקבלן גובר, סיווגו עולה בהתאם. כאשר הקבלן מבצע עבודה בסכום גבוה, הוא רשאי להגיש בקשה לשינוי סיווגו.

מהו רשם הקבלנים?

רשם הקבלנים, הוא גוף הפועל מטעם משרד הבינוי והשיכון והוא הסמכות היחידה להענקת רישיון קבלן ורישום קבלנים העוסקים בעבודת הנדסה ובניה, בפנקס הקבלנים. במידה והקבלן אינו עומד בתנאי הרישום, רשם הקבלנים מוסמך לדחות את בקשתו להירשם בפנקס הקבלנים ולבטל את רישומו. הרשם אחראי לנהל את סיווג הכספים המקצועי של הקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים. רישיון הקבלן הינו דו שנתי, כשאר בזמן זה רשם הקבלנים עוקב אחרי סיווגם של הקבלנים ועמידתם בתשלומי החובה וציותם לחוק. כל חריגה של קבלן, נרשמת בפנקס הקבלנים ועלולה לגרור צעדים משמעותיים.

מהנדסים ואדריכלים

במידה ואתם רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עליכם להוסיף על ששת המסמכים הראשונים:

 1. העתק נאמן למקור, חתום ע"י עורך דין המתמחה בתעודות רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים והעתק נאמן למקור של תעודת ההכשרה ממוסד הלימודים.
 2. מהנדס אשר לא קיבלת את הכשרתו בישראל, יצרף גיליון ציונים מתורגם לעברית ומאומת, לבדיקת הכשרתו ההנדסאית.
 3. תצהיר ניסיון חתום ע"י עורך הדין. התצהיר יעיד על לפחות שנתיים ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות, מתוך 5 השנים האחרונות, אשר קדמו להגשת הבקשה.
 4. אישורים המעידים על כשנתיים ניסיון בתחום, כפי שפורטו בתצהיר.

https://www.youtube.com/watch?v=zGdZSt9Sz5E במידה ואתם בוגרי בית ספר להנדסאים או אדריכלים (מתוך רשימת בתי הספר אשר נקבעו בתקנון), עליכם להוסיף על ששת המסמכים הראשונים:

 1. העתק נאמן למקור, חתום ע"י עורך דין, אשר מתמחה בתעודות בגרות לבתי ספר הנדסאים או טכנאים או עורך דין המתמחה בתעודות רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
 2. תצהיר ניסיון חתום ע"י עורך דין. התצהיר יעיד על לפחות ארבע שנות ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות, מתוך 8 השנים האחרונות, אשר קדמו להגשת הבקשה.
 3. אישורים המעידים על כארבע שנות ניסיון בתחום, כפי שפורטו בתצהיר.

במידה ואתם מנהלי עבודה, עליכם להוסיף על ששת המסמכים הראשונים:

 1. אישור מפורט ממפקח העבודה האזורי של משרד העבודה והרווחה, על היותכם מנהלי עבודה באתרי בניה בשש שנים, מתוך 12 השנים האחרונות, אשר קדמו להגשת הבקשה. האישור יפרט את אתרי העבודה, תאריכי המינוי, שם הקבלן המעסיק ותיאור העבודה.
 2. אישורי מעבידים, אשר מפרטים את ניסיונכם כמנהלי עבודה בענף הבניה בשש השנים, מתוך 12 השנים האחרונות, מאז שהוסמכתם כמנהלי עבודה בעבודות מ"סוג ראשון" ומעלה. בנוסף, יש לצרף טופס 106 ואישור מביטוח לאומי.
 3. תצהיר ניסיון חתום ע"י עורך דין. התצהיר יעיד על לפחות שש שנות ניסיון בענף הבניה, בעבודות מסוג ראשון ומעלה, מתוך 12 השנים האחרונות, אשר קדמו להגשת הבקשה.

מה זה עבודות הנדסה בנאיות מ"סוג ראשון" ומעלה? ההגדרה תקפה לאחד מהתנאים הבאים:

 • עבודת בנייה הכוללת 50 יחידות דיור לפחות.
 • עבודת בניה של מוסדות ציבור או של מבני תעשיה, אשר שטח הבניה שלהם הוא לפחות 5,000 מ"ר
 • עבודות בניה בסך של לפחות 5 מיליון ₪ באתר בניה אחד, הכוללות עבודות: ביוב, בניית גשרים, סלילת כבישים, ניקוז ומים, טורבינות, משאבות, בניית נמלים ותחנות שאיבה.

מהו קבלן רשום ומה המשמעות של רישום קבלנים

מדינת ישראל עושה ככל שביכולתה על מנת לשפר את הרמה המקצועית בכל ענפי המשק. אחת הדרכים להשגת המטרה, הינה יצירת רישום מקצועי ויצירת דירוג מקצועי מוסמך לבעלי מקצוע. רישום קבלנים הוא אחד האמצעים המאפשרים לגורמים המוסמכים במדינת ישראל לפקח על הרמה המקצועית ולהביא לכך שעבודות במספר גדול ככל האפשר של תחומי עיסוק, יתבצעו אך ורק על ידי קבלן רשום שהוא בעל מקצוע מיומן. https://www.youtube.com/watch?time_continue=775&v=z4yajCHAKD4 אחת הדוגמאות הטובות ביותר לניסיון כזה שהוכתר בהצלחה, הינה רישום קבלנים בענף הבניין. נכון להיום, אך ורק קבלן הרשום אצל רשם הקבלנים המצוי באחריות משרד הבינוי והשיכון, רשאי לבצע מגוון רחב של עבודות. בתחומים מסוימים בענף הבנייה, עצם הרישום של קבלן אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מהווה ערובה לעבודה איכותית ומקצועית. מהו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים? מה היתרונות של רישום בפנקס הקבלנים לקבלן מצד אחד ולמי ששוכר את שירותיו הטובים מצד שני? כיצד ניתן להירשם בפנקס כאמור לעיל? בשורות הבאות נעסוק על קצה המזלג בנושא הרחב והמשמעותי של רישום קבלנים, בעיקר בענף הבניה בישראל.

קבלן רשום – מה זה אומר

קבלן רשום היחידה לרישום קבלנים היא חברה הפועלת תחת המטריה של קבוצת עידן קבלן רשום  בפנקס הקבלנים המנוהל על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, הינו בעל מקצוע בתחום ספציפי הנוגע לענף הבנייה. עם תחומי העיסוק המוגדרים כעיסוקים מקצועיים בענף הבניין ניתן למנות עבודות שלד, עבודות צביעה וטיח, עבודות גמר, עבודות אינסטלציה ועבודות חשמל. בנוסף, נמנים עם מקצועות הבניין גם ריצוף ועבודות בתחומים משלימים דוגמת עבודות גבס, מיזוג אוויר ועבודות זכוכית. בכל אחד מהתחומים הללו, יכול בעל מקצוע העומד בתנאים כפי שנקבעו על ידי המחוקק, להירשם כקבלן רשום. עצם הרישום כקבלן רשום, מעיד יותר מכל דבר אחר על הרמה המקצועית של בעל המקצוע. זאת, כיון שהרישום עצמו כרוך בהוכחת הרמה המקצועית והמיומנות של בעל המקצוע מצד אחד, והיכולות שלו לבצע עבודות מקצועיות באיכות הגבוהה ביותר מצד שני. קבלני בניין ומפקחי עבודה מעדיפים לרוב לשכור את שירותיהם הטובים של קבלנים רשומים, גם במקום שבו יש להם לכאורה אפשרות בחירה. הרישום אצל רשם הקבלנים מזרים לקבלן הרשום עבודות רבות יותר ומשתלמות יותר, כאשר מי שמזמין את העבודה יכול להניח במידה רבה של ביטחון שהעבודה שהזמין תבוצע על הצד הטוב ביותר, במהירות הגבוהה ביותר.

רישום בספר הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון

לפני שנעסוק ברישום הקבלנים, זה המקום להזכיר כי במקצועות מסוימים הרישום הוא חובה, ולא ניתן לבצע עבודות בתחומים הללו בלא רישום בפנקס הקבלנים. עם העבודות כאמור נמנית בניית השלד בבניין שהיא הבסיס שעליו עומד כל הבניין כולו. קבלן השלד יכול להיות אך ורק קבלן רשום, ולא שום בעל מקצוע אחר ובוודאי לא מי שאיננו רשום בפנקס הקבלנים. זאת מפאת החשיבות הרבה של השלד ליציבות הבניין ולעמידות שלו לאורך זמן בתנאי מזג אוויר משתנים. במובן הזה, רישום בפנקס הקבלנים נושא איתו גם אחריות רבה, בנוסף לתועלת הרבה שהקבלן הרשום עשוי להפיק ממנו. לצורך הרישום בספר הקבלנים, נדרש בעל המקצוע לעמוד בשתי אמות מידה נפרדות המשלימות האחת את רעותה. אמת המידה הראשונה היא ההשכלה הפורמאלית של המועמד לרישום כקבלן, ואילו השנייה הינה הניסיון המצטבר שלו בתקופת זמן מוגדרת. כך למשל יכול להירשם כקבלן אדריכל או מהנדס מוסמך הרשום בספר האדריכלים או המהנדסים בהתאמה, שצבר ניסיון מעשי של שנתיים, במהלך חמש השנים שקדמו לרישום. הנדסאי או טכנאי יכול להירשם, אם לזכותו נרשמו ארבע שנות ניסיון במהלך שמונה השנים שלפני מועד הרישום. מי שהוא בעל ניסיון כמנהל עבודה ואין לו השכלה פורמאלית מתאימה, או אין ברשותו תעודות המעידות על השכלה כאמור, חייב להיות בעל ניסיון מצטבר של שש שנים במהלך 12 השנים שקדמו למועד הרישום.

רישום בפנקס הקבלנים והיתרונות שלו

רישום בתור קבלן רשום בפנקס הקבלנים, מתבצע רק אחרי שהמועמד ממלא את כל הטפסים הנוגעים בדבר, ומציג במקביל את כל האישורים על ההשכלה מצד אחד ועל הניסיון המקצועי מצד שני. בנוסף, על הקבלן למלא אחר תנאים אובייקטיביים, כגון העדר רישום פלילי והעדר תביעות או הליכי פשיטת רגל כנגדו. בהמשך התהליך ולאחר בחינת המסמכים יזומן הקבלן לראיון, ולאחר המצאת מסמכים נוספים, אם הוא נדרש להם, יתבצע הרישום המיוחל. אחד היתרונות הגדולים הנובעים מעצם היותו של בעל מקצוע רשום בפנקס הקבלנים, טמון באפשרות הנפתחת בפניו להירשם למכרזים שונים, ממשלתיים ופרטיים כאחד, הפתוחים אך ורק בפני קבלנים רשומים. מי שאיננו קבלן רשום לא יכול לגשת למכרזים, גם בתחומים שלגביהם אין לכאורה חובה לרישום בפנקס הקבלנים כאמור. קבלן רשום תנאים מי שמעוניין להירשם בפנקס הקבלנים ועומד בכל אמות המידה הנדרשות, יכול להתייעץ עם מומחים לדבר, שעשויים לסייע לו בזירוז הליכי הרישום ובהשגת מענה חיובי לבקשת הרישום. רישום בתור קבלן רשום איננו בגדר פריבילגיה בלבד, אלא מהווה עבור הקבלן תנאי הכרחי לקידום מקצועי ופיננסי כאחד.

לרישום קבלנים בפנקס הקבלנים קבלן רשום תנאים

חוק רישום קבלנים לעבודות בנייה הנדסיות הוא החוק החשוב ביותר בתחום הבניין, אשר לפיו מתנהל כל ענף הבנייה בישראל. אחד התחומים שהחוק הזה מסדיר, הוא התחום של רישום קבלנים. מכוח החוק נפתח פנקס הקבלנים, המנוהל על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. על מנת להיכלל ברישומים של הפנקס הזה, חייב לקיים כל קבלן רשום תנאים הכרחיים לצורך הרישום. מה כוללים התנאים לרישום בפנקס הקבלנים? מהו ענף ראשי ומהו ענף משני? מהו סיווג קבלנים ואיך הוא קשור לניסיון של הקבלן בתחום העיסוק שלו? בשורות הבאות נעסוק על קצה המזלג בסוגיות הללו.

תנאים לרישום בפנקס הקבלנים

על מנת שיוכל להירשם כהלכה בפנקס הקבלנים, חייב למלא כל קבלן רשום תנאים הכרחיים לצורך הרישום. אי מילוי התנאים מונע את הרישום בפנקס. בדרך כלל, כוללים התנאים לרישום בפנקס הקבלנים שילוב כין רמת ההשכלה ובין הניסיון המצטבר של המועמד לרישום. כך למשל, מי שהוא בעל תעודת אדריכל או מהנדס, ורשום כחבר בלשכת האדריכלים או המהנדסים, זקוק לניסיון מעשי של שנתיים מתוך חמש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישום. מי שהוא הנדסאי, זקוק לארבע שנות ניסיון מעשי מתוך שמונה השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישום. מי שהוא מנהל עבודה, חייב להביא אישורים ממשרד העבודה והוכחות לביצוע עבודות בתחום, ונזקק ללא פחות מאשר שש שנות ניסיון מתוך 12 השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישום בפנקס הקבלנים. התוצאות של הרישום כאמור הן דומות, ובכל מקרה יוכר הנרשם כקבלן רשום, בענף שבו הוא פועל.  כדאי לשים לב לעובדה שהניסיון המעשי הנדרש יורד ביחס הפול לעלייה ברמת ההשכלה של המועמד.

קבלן רשום תנאים לרישום בענף ראשי

תחומי העיסוק בענף הבנייה מתחלקים לענפים ראשיים וענפים משניים. בענפים ראשיים, אך ורק קבלנים העומדים בתנאים הנדרשים ונרשמו בפנקס הקבלנים, רשאים ויכולים לבצע עבודות בנייה הנדסיות בתחום העיסוק שאליו נרשמו. קבלן שאיננו רשום, מקצועי ככל שיהיה, איננו מורשה לבצע עבודות כאמור. התחום המוכר ביותר בעניין זה הוא קבלני שלד – קבלן שלד איננו יכול לעסוק בתחום מבלי להיות רשום בפנקס הקבלנים. הדבר נובע מהחשיבות היתרה של בניית השלד בבניין ליציבות שלו, ומהדאגה לשמירה על הבטיחות הביטחון של העובדים מצד אחד, ושל הדיירים העתידיים בבניין מצד שני וכמו כן גם יש לדאוג לעובדי רשם הקבלנים  אשר רשמו חוק רישום קבלנים.  על מנת להירשם חייב למלא קבלן רשום תנאים שונים, כפי שכבר הושכרו לעיל.

בענפי הבנייה הרשמיים, רישום בפנקס הקבלנים

איננו בגדר חובה, אם כי הוא נושא בחובו לא מעט יתרונות. קבלני צבע וטיח, למשל, יכולים להירשם בפנקס הקבלנים. עם זאת, קיימים נכון להיום קבלנים רבים, ביניהם בעלי מקצוע מוערכים מאד, שאינם רשומים בפנקס כלל ועיקר. אנשי המקצוע הללו מעדיפים לוותר על היתרונות הגלומים ברישום, ולהימנע מתהליך שבעיני רבים מהם נחשב מסובך וסיזיפי. יש להניח שפישט תהליך הרישום מצד אחד והסדרה רחבה יותר של ההתנהלות המקצועית מצד שני, יגרמו לאנשי מקצוע רבים יותר להירשם בפנקס הקבלנים, דבר שיהפוך את הרישום עצמו למשמעותי יותר. קבלן רשום תנאים בנוסף לרישום בפנקס הקבלנים, יצר משרד הבינוי והשיכון גם סיווגים שונים לקבלנים. הסיווגים השונים מאפשרים לקבלן לעסוק בעבודות בהיקפים כספיים משתנים. ככל שרמת ניסיון עולה, כך יכול בעל המקצוע להגיש בקשה לשפר את הסיווג שלו. למעשה, מדובר בדרך מתוחכמת להגדיל את המיומנות המקצועית של הקבלן ולאפשר רק לקבלנים מנוסים לבצע עבודות בניה הנדסיות מסובכות. רישום בפנקס הקבלנים מהווה תנאי הכרחי להתקדמות מקצועית, בעיקר בענפי הבנייה הראשיים. אחד הדברים החשובים ביותר שאתם צריכים לעשות בטרם סגרתם עם בעל המקצוע שלכם זה לבדוק האם הוא רשום בפנקס הקבלנים. רישום קבלן רשום בפנקס הקבלנים מעניק לקבלן עצמו את הזכות לבצע עבודות קבלנות שונות שכוללות הגשה למכרזים שונים בהתאם להתמחותו. מעבר לכם רישום קבלן רשום מקנה לקבלן מאין גונשפנקא שהוא בעל רישיון  לבצע עבודות בתחום בו הוא מתמחה בהתאם לחוקי משרד השיכון והבינוי.

מדוע חשוב לבדוק אם הקבלן שלכם ביצע רישום קבלן רשום בפנקס הקבלנים?

אם אתם רוצים לא ליפול אל חאפר שלא מבין בתחום הקבלנות ורק יכול לגרום לכם לנזקים גדולים ולהוצאות כספיות גדולות, אתם חייבים לבדוק אם הקבלן שלכם מופיע בפנקס הקבלנים של איגוד הקבלנים. באיגוד הקבלנים שהוא האיגוד הגדול ביותר בארץ לקבלנים ולעובדי ההנדסה תמצאו מגוון נרחב של סוגי עובדים בענפים השונים בתחום הבנייה וההנדסה. כדאי להיות חכמים ולא ליפול לידי קבלנים מתחזים, חאפרים, רמאים ועוד כדאי לכם להיות בטוחים במאה אחוז שהקבלן שאתם מביאים לעבוד ביצע רישום קבלן רשום בפנקס הקבלנים של איגוד הקבלנים. רק רישום קבלן רשום באיגוד הקבלנים ייתן לכם שקט נפשי ויוריד מכם לחצים ודאגות מיותרות בקשר לקבלן עצמו.

מה ההבדל בין קבלן שרשום בפנקס הקבלנים לבין קבלן שאינו רשום?

ההבדל החשוב והמהותי ביותר בין קבלן רשום בפנקס הקבלנים לבין קבלן שאינו רשום בפנקס הקבלנים זה השיוך של הקבלן לאיגוד עצמו. למה הכוונה? קבלן רשום הוא קבלן מקצועי שיש בידיו רישיון קבלן בהתאם לחוק והוא אדם שתוכלו לסמוך עליו ולא תחששו מפני קבלנים חאפרים או שרלטנים שקיימים בשוק. הודות לקבלן הרשום תוכלו תמיד לפנות לאיגוד הקבלנים בכל בעיה או שאלה שיש לכם. בין אם זה לגבי טיב עבודות של הקבלן, בין אם זה לגבי התנהגות הקבלן אליכם ועוד. לעומת זאת עם קבלן לא רשום אין לכם את הוודאות במאה אחוז שהוא אכן מקצועי ובעל רישיון, אלא אם כן אתם דורשים שיראה לכם והוא מראה לכם. אך לא כל הקבלנים יתנדבו להראות לכם את הרישיון שלהם ואף יעלבו מהשאלה וינסו להתעלם ולעבור לנושא אחר. לכן חשוב להיות בטוחים שהקבלן שאתם הולכים להכניס לביתכם הוא אכן מקצועי ובעל רישיון בתחום הקבלנות ולא איזה חאפר או מתחזה.

חשיבות קבלן רישום בפנקס הקבלנים

הודות רישום קבלן בפנקס הקבלנים תוכלו להיות בטוחים שהקבלן שאתם הולכים לעבוד איתו הוא אכן מקצועי ובעל ניסיון בתחום בו הוא עובד. מעבר לכך, קבלן אשר רשום באיגוד הקבלנים בפנקס הקבלנים יכול להשתתף במכרזים ממשלתיים, מכרזים של משרד הביטחון וכן של רשויות מקומיות בהתאם לסיווגו. מעבר לכך, הוא יכול להעסיק עובדים תושבי השטחים או לעבוד קבלן משנה בשיתוף פעולה עם חברות בנייה או קבלנים פרטיים. כלומר לקבלן רשום ישנם לא מעט זכויות מטעם איגוד הקבלנים ויש גוף גדול ששומר עליו לאורך כל הדרך ודואג לו ולאינטרסים שלו.רישום קבלן רשום אם עברתם את מבחני ההסמכה לרישיון קבלן בהצלחה ויש בידכם רישיון קבלן, הצעד הבא שלכם זה להיות רשומים באיגוד הקבלנים. באמצעות רישום קבלן באיגוד הקבלנים תוכלו להופיע בפנקס בקבלנים מטעם משרד השיכון והבינוי בתור בעלי מקצוע מומחים ומקצועיים, כך שאם מישהו מחפש בעל מקצוע מומחה בתחום בו אתם עובדים הוא ישר יכול להגיע אליכם דרך איגוד הקבלנים.

למה חשוב שקבלן שיש בידו רישיון קבלן ירשם באיגוד הקבלנים?

אחד הדברים החשובים ביותר שעל הקבלן לעשות בטרם הוא מתחיל לעבוד במקצוע הקבלנו בענף בו הוא בחר זה להירשם לאיגוד הקבלנים. באמצעות הרישום לאגודה מופיע הקבלן בפנקס הקבלנים בתור קבלן מקצועי עם רישיון בתחום. כך שאם מישהו מחפש קבלן הוא יכול להגיע אליכם ולא אל חאפרים או שרלטרנים שלא למדו את מקצוע הקבלנות בלימודים מסודרים ואין בידם רישיון. רישום קבלן היא פעולה הכרחית לכל קבלן בתחילת דרכו שמעוניין וכן לקבלנים עם ניסיון בתחום הקבלנות שרוצים להיות באיגוד בו מכירים אותם באופן מקצועי הודות ללימודים ורישיון המקצוע שבידיהם. באמצעות רישום קבלן באיגוד הקבלנים, מגיעים פניות רבות אל האיגוד אחר חיפוש קבלנים מה שמגדיל את הסיכויים של הקבלן לקבל את העבודה.

האם רוב הלקוחות בודקים את רישום הקבלן באיגוד הקבלנים?

רישום קבלןרוב האנשים מעוניינים בקבלנים מקצועיים אשר למדו את לימודי הקבלנות במקום מסודר ויש בידיהם תעודת רישיון בקבלנות לאחר שעברו תהליך רישום קבלן שיפוצים  בהתאם לתחום בו הם מתמחים. באמצעות איגוד הקבלנים יכולים הלקוחות לבדוק האם הקבלן שהם מזמינים לעבוד רשום באיגוד הקבלנים כקבלן או לא. רישום קבלן באיגוד הקבלנים מעיד שהקבלן שלכם אינו חאפר או רמאי שמתחזה לקבלן על מנת לעשות כסף.כך שאתם יכולים להיות רגועים שהקבלן שאתם רוצים להביא לביתכם ביצע רישום קבלן באיגוד הקבלנים והוא חוקי ובעל רישיון בתחום. רישום קבלן כחוק בפנקס הקבלנים היא פעולה הכרחית שכל אדם שרוצה להזמין קבלן חייב לעשות בטרם הוא מזמין קבלן לביתו שיבצע את העבודה. מעבר לכך דרך איגוד הקבלנים תוכלו תמיד להתלונן או לשבח קבלן שאהבתם את עבודתו. כלומר יש לכם כתובת לפנות אליה בכל מקרה שבו אתם נתקלים בבעיה או בשאלה לגבי עבודת הקבלן או כל דבר אחר.

ומה אם הקבלן שאתם רוצים להזמין לא רשום באיגוד הקבלנים?

אם הקבלן שאתם רוצים לעבוד איתו אינו רשום באיגוד הקבלנים חשוב שתבדקו עימו אם יש לו רישיון בתחום הקבלנות ואם כן בקשו שיראה לכם אותו וכן תעודות של המוסד שבו למד וסיים בהצלחה. כל קבלן מקצועי ישמח להראות לכם את רישיונו ואף ינדב לכם פרטים שונים שתבקשו, אך אם מדובר על קבלן רמאי או חאפר שלא מבין בקבלנות ולא למד לימודים מסודרים לרוב קבלנים אלה יתחמקו ולא יראו לכם מסמכים שמעידים על כך שהם קבלנים. לכן צריכה להידלק לכם נורה אדומה שהקבלן מנסה להתחמק ולעבור לנושא אחר או שלא מראה לכם שום דבר.

על מנת להיות קבלן יש צורך לעבור תהליך מסוים, וכן לעמוד במפר קריטריונים הנדרשים מכם על מנת להיות רשומים כקבלנים, מוזמנים לקרוא את המאמר הבא!

מהו התהליך שצריך לעבור על מנת להיות קבלן?

על מנת להיות קבלן מורשה בישראל, הקבלן צריך לעבור תהליך מסוים המלווה במילוי הטפסים הנדרשים לכך, בנוסף קיים מבחן הקשור לתחום ההתמחות אותו צריך לעבור הקבלן על מנת להיות רשום בפנקס הקבלנים, לאחר שהקבלן מבצע את המבחן וכן עובר אותו בהצלחה, הוא יכול להירשם בפנקס הקבלנים של ישראל, תהליך רישום קבלנים כולל בנוסף כמה פרמטרים שעל הקבלן לעמוד בהם, מומלץ לקחת ייעוץ על מנת לעבור את התהליך בצורה הטובה ביותר.

רשת קבלנים

למה חשוב להיות קבלן רשום?

למרות שקיימים המון קבלנים אשר אינם רשומים בפנקס הקבלנים, כיום קיים חוק כי על כל קבלן מחויבת ההרשמה בפנקס הקבלנים על מנת לבצע עבודות, כל קבלן אשר מכבד את עצמו וכן את העבודה שלו יבצע את התהליך הנדרש ע מנת להיות רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק, דבר זה יכול גם להראות ללקוח כי הקבלן עובד על פי חוק ובצורה הכי מקצועית שאפשר, בנוסף קבלן אשר רשום בפנקס הקבלנים יכול להגיש מועמדות למכרזים שונים, וכן להשתתף בפרויקטים גדולים כמו למשל: פרויקט ממשלתי, קבלנים אשר אינם רשומים לא יוכלו להגיש מועמדות וכן לא יוכלו להשתתף בפרויקטים גדולים. ראו גם: קבלן רשום ג1

בנוסף

בנוסף לנאמר למעלה, קיימים לקוחות, כמו חברות שיווק נדלן וכן יזמים רבים אשר מעדיפים לקחת קבלן רשום ובודקים זאת בפנקס הקבלנים, מה שאומר שברגע שהינכם רשומים קיימת עבורכם אפשרות גדולה יותר לזכות ביותר עבודות.

איך תוכלו לבצע את התהליך בצורה הטובה ביותר?

על מנת לעבור את התהליך לרישום קבלנים יש צורך לבצע זאת בצורה הטובה ביותר, לפניכם חלק מהדברים שיוכלו לעזור לכם לעבור את התהליך:

 • סיווג – במידה ואתם מעוניינים להגיש בקשה לסיווג או שינוי סיווג אשר קיים, התקנות הקיימות הן אלה שקובעות מהו הסיווג המקצועי של כל קבלן, וכן גם את דרגת הסיווג של כל קבלן, כיום קיימים חמש סוגם שונים של סיווגים.
 • בקשה חוזרת – קיימים מקרים בהם קבלן מגיש בקשה לרישום בענף מסוים אך הבקשה שלו נדחית, קיימת אפשרות לאותו קבלן להגיש שוב את הבקשה עם המסמכים הנדרשים לאחר שישים יום על מנת שיעברו בחינה מחודשת, מומלץ לעבוד כך על מנת לא לשלם אגרה על הגשה נוספת.
 • פרטים מלאים – כאשר אתם מגישים את הבקשה עליכם להצטייד בעט שחור, בנוסף לכך עליכם לעבור על הטפסים בפירוט מלא על מנת לוודא כי מילאתם את הפרטים בצורה הטובה ביותר, זאת מכיוון שרשם הקבלנים מטפל אך ורק בבקשות אשר מולאו בהן היטב כל הפרטים של הקבלן, חשוב לדעת כי כאשר אתם מגישים טופס שלו מולא כמו שצריך לא ייבדק כלל ויחזור אליכם חזרה.
 • רישום יחיד או רישום תאגיד – בין אם ואתם קבלנים עצמאיים בעלי עוסק מורשה ובין אם ואתם מועסקים על ידי חברה קבלנית, מילוי הטפסים צריך להיות מלא ברמה הטובה ביותר כנדרש לטופס הרלוונטי אליכם.

אלו הם רק חלק מתהליך הרישום ולכן, על מנת לעבור את התהליך בצורה הטובה ביותר מומלץ לקחת ייעוץ מקצועי לפני התהליך.

קבלנים באתר בניה

מהם התנאים על מנת להירשם בפנקס הקבלנים?

על מנת לעבור את תהליך הרישום בפנקס הקבלנים בהצלחה, על הקבלן לעמוד במספר תנאים הכרחיים, התנאים של הרישום הם: ראשית על הקבלן להיות בעל ניסיון בתחומו של לפחות חמש שנים על מנת שיוכל להגיש בקשה לרישום בפנקס הקבלנים, כמו כן על הקבלן להיות בעל עבר נקי מרישום פלילי, במידה והקבלן לא יעמוד בתנאים אלו לא יוכל להגיש את המועמדות על מנת שיוכל להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים, כמובן שתנאים אלו יכולים להשתנות כמו למשל: אם במידה והקבלן הינו בעל תעודה של לימודים הנדסאים אקדמאיים יצטרך להיות בעל ניסיון של שנתיים ולא יותר.

היחידה לרישום קבלנים יכולה לעזור לכם לעבור את תהליך הרישום על מנת שתוכלו להיות קבלנים רשומים בצורה המהירה והמקצועית ביותר. מוזמנים לפנות אלינו ולקבל ייעוץ והכוונה מהמומחים בתחום.

אז מה היה לנו בכתבה:
היחידה לרישום קבלנים
היחידה לרישום קבלנים

מזה יותר מעשור מסייעת החברה לאלפי קבלנים בכל רחבי הארץ להפוך לקבלנים רשומים בסיווג אטרקטיבי וגבוה וכן מסייעת לקבלנים רבים אחרים להעלות את הסיווג שלהם ולשפר את מעמדם התחרותי בשוק.

אנו מנחים את הלקוח סביב התהליך כולו וסביב כל הפעולות שיש לבצע בכדי להשיג את מעמד הרישום. בהמשך לכך, אנו מנהלים עבור הלקוח את כל הנושא של הגשת המסמכים, בדיקת תהליך הרישום מול רשם הקבלנים וניהול דיונים על פי הצורך עד לקבלת הרישום הסופי.
הצוות שלנו הוא מהטובים ביותר שניתן להציע העובדים שלנו נבחרים בקפידה כדי שאליכם יגיעו אנשי מקצוע איכותים וחייכנים!!

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!

או חייגו במהירות