המדריך לקבלת רישיון קבלן

 אם תמיד רציתם להשתלב בתחום הבניה כקבלנים ולא ידעתם בדיוק איך או שאתם לקראת תהליך עבודה עם קבלן ומעוניינים להכיר יותר לעומק את התחום, המדריך הבא הוא בשבילכם. המדריך יסביר בדיוק מהו רישיון קבלן ומי רשאי לקבל אותו, הצעדים שעל כל אדם המעוניין להיות קבלן רשום לעשות, למה הרישיון כל כך חשוב? ועוד.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=775&v=z4yajCHAKD4

קבלת רישיון קבלן 

ישנם מגוון סוגי קבלנים, אך הקבלן הרלוונטי למאמר הנוכחי, הינו קבלן בניין. קבלן בניין הוא בעל מקצוע, המתמחה בעבודות בניה של מבנים או מתמחה בעבודת התשתיות של מבנה. קבלן עשוי להיות עצמי, בעל מספר פועלים תחתיו או להיות חלק מחברת בניה גדולה, אך בשני המקרים על הקבלן להיות רשום בפנקס הקבלנים ולהיות בעל רישיון קבלן.

סוגי קבלנים

קבלן בניה, הינו מושג רחב מאוד. קבלני בניין שונים מתמחים:

 • במבנים שונים – ישנם קבלנים המתמחים בבתי מגורים ואחרים בבניינים ומשרדים.
 • בשיטות בניה שונות – ישנם קבלנים המתמחים בבניה קונבנציונאלית ומנגד קבלנים המתמחים בבניה קלה.
 • בחלקים שונים בבניה – קיימים מגוון סוגי קבלנים, אשר מתמקצעים בתחומים שונים בשלבי הבניה ועובדים תחת הקבלן הראשי: קבלן הריסה, קבלן חשמל, קבלן אינסטלציה, קבלן עבודות טיח, קבלן מיזוג וכדומה.
 • -במבנים בעלי סדרי גודל שונים – ישנם קבלנים עצמאיים או בעלי עסק קטן, אשר יתמחו בשיפוץ דירה או בבניית בית פרטי ואילו קבלנים אחרים, השייכים לחברות בניה גדולות, עשויים להתמקצע בפרויקטים כמו: בבניית בניינים גדולים ואף שכונות שלמות.

למעשה, קיימים סוגים שונים של רישיונות קבלן, כאשר בחלק מהעבודות הרישיון הינו חובה. קבלן עבודות שלד, הינו קבלן, אשר חייב לעבוד עם רישיון, מפני שהבניה של המבנה כולו מתבצעת על בסיס השלד שלו וטעות לא מקצועית, עלולה לעלות במחיר כבד. לעומת זאת, קבלן צבע, עשוי להשתמש ברישיון שלו, על מנת להוכיח מקצועיות ויכולות עבודה איכותיות, אך הרישיון אינו חובה במקרה זה ואנשי מקצוע ללא רישיון עשויים גם הם לקחת חלק בעבודות הצביעה.

הפרדה זו חשובה, מפני שברוב המקרים, אדם אחד, אינו מסוגל להתמחות במספר רב כל כך של מקצועות ולכן רצוי שיהיה קבלן מיומן ובעל ניסיון רב בכל תחום התמחות ובכך לוודא מקצועיות.

סוגי סיווגים

מלבד החלוקה לסוגי קבלנים, קיימת חלוקה נוספת: היקפי עבודה או סיווג קבלנים. הסיווג מתחלק לפי סכומי העבודות שקבלן רשאי לבצע. שיטה זו מבטיחה השתתפות קבלנים, בעלי ניסיון בביצוע עבודות בעלות משמעות כספית גבוהה, בפרויקטים הגדולים והיקרים ביותר. הסיווג מתחיל בשלב הראשון, הנמוך ביותר. השלב הראשון נועד בעיקר לקבלני שיפוצים וקבלנים מתחילים, ללא ניסיון. ככל שניסיון הקבלן גובר, סיווגו עולה בהתאם. כאשר הקבלן מבצע עבודה בסכום גבוה, הוא רשאי להגיש בקשה לשינוי סיווגו.

מהו רשם הקבלנים?

רשם הקבלנים, הוא גוף הפועל מטעם משרד הבינוי והשיכון והוא הסמכות היחידה להענקת רישיון קבלן ורישום קבלנים העוסקים בעבודת הנדסה ובניה, בפנקס הקבלנים.

במידה והקבלן אינו עומד בתנאי הרישום, רשם הקבלנים מוסמך לדחות את בקשתו להירשם בפנקס הקבלנים ולבטל את רישומו. הרשם אחראי לנהל את סיווג הכספים המקצועי של הקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים.

רישיון הקבלן הינו דו שנתי, כשאר בזמן זה רשם הקבלנים עוקב אחרי סיווגם של הקבלנים ועמידתם בתשלומי החובה וציותם לחוק. כל חריגה של קבלן, נרשמת בפנקס הקבלנים ועלולה לגרור צעדים משמעותיים.

 •  

מהנדסים ואדריכלים

במידה ואתם רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עליכם להוסיף על ששת המסמכים הראשונים:

 1. העתק נאמן למקור, חתום ע"י עורך דין המתמחה בתעודות רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים והעתק נאמן למקור של תעודת ההכשרה ממוסד הלימודים.
 2. מהנדס אשר לא קיבלת את הכשרתו בישראל, יצרף גיליון ציונים מתורגם לעברית ומאומת, לבדיקת הכשרתו ההנדסאית.
 3. תצהיר ניסיון חתום ע"י עורך הדין. התצהיר יעיד על לפחות שנתיים ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות, מתוך 5 השנים האחרונות, אשר קדמו להגשת הבקשה.
 4. אישורים המעידים על כשנתיים ניסיון בתחום, כפי שפורטו בתצהיר.

במידה ואתם בוגרי בית ספר להנדסאים או אדריכלים (מתוך רשימת בתי הספר אשר נקבעו בתקנון), עליכם להוסיף על ששת המסמכים הראשונים:

 1. העתק נאמן למקור, חתום ע"י עורך דין, אשר מתמחה בתעודות בגרות לבתי ספר הנדסאים או טכנאים או עורך דין המתמחה בתעודות רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
 2. תצהיר ניסיון חתום ע"י עורך דין. התצהיר יעיד על לפחות ארבע שנות ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות, מתוך 8 השנים האחרונות, אשר קדמו להגשת הבקשה.
 3. אישורים המעידים על כארבע שנות ניסיון בתחום, כפי שפורטו בתצהיר.

במידה ואתם מנהלי עבודה, עליכם להוסיף על ששת המסמכים הראשונים:

 1. אישור מפורט ממפקח העבודה האזורי של משרד העבודה והרווחה, על היותכם מנהלי עבודה באתרי בניה בשש שנים, מתוך 12 השנים האחרונות, אשר קדמו להגשת הבקשה. האישור יפרט את אתרי העבודה, תאריכי המינוי, שם הקבלן המעסיק ותיאור העבודה.
 2. אישורי מעבידים, אשר מפרטים את ניסיונכם כמנהלי עבודה בענף הבניה בשש השנים, מתוך 12 השנים האחרונות, מאז שהוסמכתם כמנהלי עבודה בעבודות מ"סוג ראשון" ומעלה. בנוסף, יש לצרף טופס 106 ואישור מביטוח לאומי.
 3. תצהיר ניסיון חתום ע"י עורך דין. התצהיר יעיד על לפחות שש שנות ניסיון בענף הבניה, בעבודות מסוג ראשון ומעלה, מתוך 12 השנים האחרונות, אשר קדמו להגשת הבקשה.
 4.  

מה זה עבודות הנדסה בנאיות מ"סוג ראשון" ומעלה? ההגדרה תקפה לאחד מהתנאים הבאים:

 • עבודת בנייה הכוללת 50 יחידות דיור לפחות.
 • עבודת בניה של מוסדות ציבור או של מבני תעשיה, אשר שטח הבניה שלהם הוא לפחות 5,000 מ"ר
 • עבודות בניה בסך של לפחות 5 מיליון ₪ באתר בניה אחד, הכוללות עבודות: ביוב, בניית גשרים, סלילת כבישים, ניקוז ומים, טורבינות, משאבות, בניית נמלים ותחנות שאיבה.
 • רישום קבלנים

קבלן רשום

מהו קבלן רשום ומה המשמעות של רישום קבלנים

מדינת ישראל עושה ככל שביכולתה על מנת לשפר את הרמה המקצועית בכל ענפי המשק. אחת הדרכים להשגת המטרה, הינה יצירת רישום מקצועי ויצירת דירוג מקצועי מוסמך לבעלי מקצוע. רישום קבלנים הוא אחד האמצעים המאפשרים לגורמים המוסמכים במדינת ישראל לפקח על הרמה המקצועית ולהביא לכך שעבודות במספר גדול ככל האפשר של תחומי עיסוק, יתבצעו אך ורק על ידי קבלן רשום שהוא בעל מקצוע מיומן.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=775&v=z4yajCHAKD4

אחת הדוגמאות הטובות ביותר לניסיון כזה שהוכתר בהצלחה, הינה רישום קבלנים בענף הבניין. נכון להיום, אך ורק קבלן הרשום אצל רשם הקבלנים המצוי באחריות משרד הבינוי והשיכון, רשאי לבצע מגוון רחב של עבודות. בתחומים מסוימים בענף הבנייה, עצם הרישום של קבלן אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מהווה ערובה לעבודה איכותית ומקצועית. מהו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים? מה היתרונות של רישום בפנקס הקבלנים לקבלן מצד אחד ולמי ששוכר את שירותיו הטובים מצד שני? כיצד ניתן להירשם בפנקס כאמור לעיל? בשורות הבאות נעסוק על קצה המזלג בנושא הרחב והמשמעותי של רישום קבלנים, בעיקר בענף הבניה בישראל.

 

קבלן רשום – מה זה אומר

 היחידה לרישום קבלנים היא חברה הפועלת תחת המטריה של קבוצת עידן קבלן רשום  בפנקס הקבלנים המנוהל על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, הינו בעל מקצוע בתחום ספציפי הנוגע לענף הבנייה. עם תחומי העיסוק המוגדרים כעיסוקים מקצועיים בענף הבניין ניתן למנות עבודות שלד, עבודות צביעה וטיח, עבודות גמר, עבודות אינסטלציה ועבודות חשמל. בנוסף, נמנים עם מקצועות הבניין גם ריצוף ועבודות בתחומים משלימים דוגמת עבודות גבס, מיזוג אוויר ועבודות זכוכית. בכל אחד מהתחומים הללו, יכול בעל מקצוע העומד בתנאים כפי שנקבעו על ידי המחוקק, להירשם כקבלן רשום.

עצם הרישום כקבלן רשום, מעיד יותר מכל דבר אחר על הרמה המקצועית של בעל המקצוע. זאת, כיון שהרישום עצמו כרוך בהוכחת הרמה המקצועית והמיומנות של בעל המקצוע מצד אחד, והיכולות שלו לבצע עבודות מקצועיות באיכות הגבוהה ביותר מצד שני. קבלני בניין ומפקחי עבודה מעדיפים לרוב לשכור את שירותיהם הטובים של קבלנים רשומים, גם במקום שבו יש להם לכאורה אפשרות בחירה. הרישום אצל רשם הקבלנים מזרים לקבלן הרשום עבודות רבות יותר ומשתלמות יותר, כאשר מי שמזמין את העבודה יכול להניח במידה רבה של ביטחון שהעבודה שהזמין תבוצע על הצד הטוב ביותר, במהירות הגבוהה ביותר.

רישום בספר הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון

לפני שנעסוק ברישום הקבלנים, זה המקום להזכיר כי במקצועות מסוימים הרישום הוא חובה, ולא ניתן לבצע עבודות בתחומים הללו בלא רישום בפנקס הקבלנים. עם העבודות כאמור נמנית בניית השלד בבניין שהיא הבסיס שעליו עומד כל הבניין כולו. קבלן השלד יכול להיות אך ורק קבלן רשום, ולא שום בעל מקצוע אחר ובוודאי לא מי שאיננו רשום בפנקס הקבלנים. זאת מפאת החשיבות הרבה של השלד ליציבות הבניין ולעמידות שלו לאורך זמן בתנאי מזג אוויר משתנים. במובן הזה, רישום בפנקס הקבלנים נושא איתו גם אחריות רבה, בנוסף לתועלת הרבה שהקבלן הרשום עשוי להפיק ממנו.

לצורך הרישום בספר הקבלנים, נדרש בעל המקצוע לעמוד בשתי אמות מידה נפרדות המשלימות האחת את רעותה. אמת המידה הראשונה היא ההשכלה הפורמאלית של המועמד לרישום כקבלן, ואילו השנייה הינה הניסיון המצטבר שלו בתקופת זמן מוגדרת. כך למשל יכול להירשם כקבלן אדריכל או מהנדס מוסמך הרשום בספר האדריכלים או המהנדסים בהתאמה, שצבר ניסיון מעשי של שנתיים, במהלך חמש השנים שקדמו לרישום. הנדסאי או טכנאי יכול להירשם, אם לזכותו נרשמו ארבע שנות ניסיון במהלך שמונה השנים שלפני מועד הרישום. מי שהוא בעל ניסיון כמנהל עבודה ואין לו השכלה פורמאלית מתאימה, או אין ברשותו תעודות המעידות על השכלה כאמור, חייב להיות בעל ניסיון מצטבר של שש שנים במהלך 12 השנים שקדמו למועד הרישום.

קבלן רשום

רישום בפנקס הקבלנים והיתרונות שלו

רישום בתור קבלן רשום בפנקס הקבלנים, מתבצע רק אחרי שהמועמד ממלא את כל הטפסים הנוגעים בדבר, ומציג במקביל את כל האישורים על ההשכלה מצד אחד ועל הניסיון המקצועי מצד שני. בנוסף, על הקבלן למלא אחר תנאים אובייקטיביים, כגון העדר רישום פלילי והעדר תביעות או הליכי פשיטת רגל כנגדו. בהמשך התהליך ולאחר בחינת המסמכים יזומן הקבלן לראיון, ולאחר המצאת מסמכים נוספים, אם הוא נדרש להם, יתבצע הרישום המיוחל.

אחד היתרונות הגדולים הנובעים מעצם היותו של בעל מקצוע רשום בפנקס הקבלנים, טמון באפשרות הנפתחת בפניו להירשם למכרזים שונים, ממשלתיים ופרטיים כאחד, הפתוחים אך ורק בפני קבלנים רשומים. מי שאיננו קבלן רשום לא יכול לגשת למכרזים, גם בתחומים שלגביהם אין לכאורה חובה לרישום בפנקס הקבלנים כאמור.

קבלן רשום תנאים

מי שמעוניין להירשם בפנקס הקבלנים ועומד בכל אמות המידה הנדרשות, יכול להתייעץ עם מומחים לדבר, שעשויים לסייע לו בזירוז הליכי הרישום ובהשגת מענה חיובי לבקשת הרישום. רישום בתור קבלן רשום איננו בגדר פריבילגיה בלבד, אלא מהווה עבור הקבלן תנאי הכרחי לקידום מקצועי ופיננסי כאחד.

 

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו