חברות קבלניות למכירה

 במידה ואתם מעוניינים לרכוש חבה קבלנית, הינכם מוזמנים לקרוא את המאמר הבא על מנת שתוכלו להבין מה נדרש, מה יכול להיות המחיר של חברה קבלנית ועוד.

למה כדאי לרכוש חברה קבלנית?

השתתפות במכרזים מחייבת להיות קבלן רשום, כאשר קיים יזם אשר מגיש מועמדות למכרז מסוים, יהיה עליו לרכוש חברה קבלנית אשר ברשותה קבלן רשום על מנת שיוכל לקבל את המכרז באופן סופי, לכן, על מנת לזכות במכרזים אשר הרווחים שלהם הינם רווים גדולים על היזם לרכוש חברה קבלנית, כאשר היזם מחזיק בחברה קבלנית יוכל לזכות במכרזים גדולים, כמו למשל עבודות בנייה של עיריות וכדומה.

קסדה של קבלן שיפוצים

יתרונות רכישת חברות קבלניות

לרכישת חברות קבלניות קיימות כמה יתרונות, יתרון חשוב הוא כי לחברה קבלנית רשומה קיימת האפשרות של רווח גדול יותר וזה נעשה על ידי העסקת עובדים שהינם פועלים המגיעים מהשטחים, פועלי השטחים הינם עובדים בעבודות בנייה בארץ, וככל שיש התפתחות בעבודות הבנייה קיים גם ביקוש של פועלי שטחים, העסקה של פועלים מהשטחים הינה רווח לחברה הקבלנית, בנוסף רכישה של חברת קבלן רשום הנה עסקה אשר משתלמת מאוד, וכן בעל תהליך מהיר.

כיצד מקבלים אישור להעסקת פועלי שטחים?

על מנת לקבל אישור להעסיק פועלים מהשטחים צריך קודם כל להיות קבלן רשום ברשם הקבלנים, קבלן רשום מגיש בקשה לרשות האוכלוסין להעסיק פועלי שטחים, רק במידה וקיים רישיון קבלן רשום תוכלו לפנות לרשות האוכלוסים ללא רישיון קבלן רשום לא תהיה באפשרותכם להגיש את הבקשה, לאחר שקיבלתם את האישור ורשות האוכלוסין העביר אליכם פועלי שטחים, התשלום שלהם יתבצע על ידי שירות התעסוקה.

מה המחיר של רכישת חברה קבלנית?

מחיר של רכישת חברה קבלנית תהיה תלויה המון פרמטרים שונים, כאשר חברה קבלנית  מוצעת למכירה ניתן להבין מה הסיבה אשר בעקבותיה אותה החברה נמכרת, וכן ניתן לדעת מה מצבה של אותה חברה, במידה ומדובר בחברה קבלנית אשר קיימות לה חובות או תביעות סביר להניח כי החברה לא תעלה במחיר של חברה אשר במצב מעולה ללא תביעות או חובות, חברה קבלנית נקייה יכולה להימכר מכמה סיבות אך הצפוי יהיה כי היא לא תימכר במחיר זול, כאמור מחיר החברה בקבלנית יהיה תלוי במצב החברה.
ראו גם: קבלן רשום למכירה

האם קיים ביקוש של חברות קבלניות למכירה?

לחברה בעלת רישיון קבלן רשום קיים ביקוש גדול, אך הבעיה מסתמנת בכל כי לא קיימות חברות קבלניות רבות למכירה, לכן, בעקבות ביקוש גבוה לרכישה של חברה קבלנית עם רישיון קבלן רשום מחירי החברות הקבלניות הינם גבוהים, אך מומלץ לרכוש חברה קבלנית בעל רישיון קבלן רשום מאשר לעבוד ללא רישיון קבלן רשום, מחיר החברה אולי יהיה גבוה אך חשוב להבין כי ישתלם לאורך זמן, וכן לבסוף אם תעשו חישוב קל יוצא יותר משתלם.

למה מומלץ יותר לרכוש חברה קבלנית בעלת סיווג גבוה?

קיימים סיווגים שונים לבעלי רישיון קבלן רשום, חברה קבלנית בעל רישיון עם סיווג גבוה קיימת האפשרות לקבל עבודות שדורשות סיווג כזה, על מנת להגיע לסיווג רישיון של קבלן רשום ג3 נדרש עשר שנות עבודה, כך שמן הסתם לסיווג גבוהה יותר נדרשות שנים רבות יותר, לכן, מומלץ לרכוש חברה בעלת סיווג גבוה, בנוסף חשוב לדעת כי הרישיון של חברה קבלנית תלוי באם החברה מעסיקה שני בעלי מקצוע מתאימים.

קבלני כוח אדם

כיצד ניתן להגדיל סיווג של חברה קבלנית?

במידה ולחברה קבלנית קיים סיווג ג1 והינכם מעוניינים להגדיל את הסיווג לג2, לאחר שנה מרגע קבל הרישיון עליכם להגיש בקשה לרשם הקבלנים על מנת להגדיל את סיווג החברה, על מנת לקבל אישור להגדלת הסיווג הקבלני יהיה עליכם לבצע עבודה המתאימה לסיווג הנדרש, לכן, כאשר אתם מעוניינים להגדיל את הסיווג הקבלני של החברה עליכם לסיים פרויקט גדול יותר מהיקף הפרויקטים בסיווג הנוכחי, במידה ואתם מעוניינים לקבל סיווג קבלני גדול יותר הזמן לקבלת הסיווג יהיה גדול יותר.

רכישת חברה עם רישיון קבלן רשום למכירה

רישום קבלן בפנקס הקבלנים, שעליו אחראי הרשם במשרד השיכון והבינוי, מאפשר לקבלן הרשום לבצע עבודות בניין מכל הסוגים הרשומים. בנוסף, מאפשר הרישום בפנקס הקבלנים לבעל הרישום לגשת למכרזים שונים, בתחום ההתמחות הספציפי שלו. בנוסף לרישום בעלי מקצוע יחידים בתחום עיסוק ספציפי, קיימת האופציה לרישום חברה קבלנים אצל רשם הקבלנים, ולקבלת רישיון קבלן בתחומי העיסוק שהוגדרו מראש. במקרים לא מעטים מוצעות חברות שיש להם רישיון קבלן רשום למכירה, כאשר היתרון שלהן טמון בעובדה שהן לא צריכות לעבור את הליך הרישום מההתחלה והן יכולות להמשיך את הפעילות שלהן מהמקום שבו הפסיקו אותה הבעלים הקודמים. התנאי שלא ניתן להתפשר עליו הוא, שעובדים או מנהלים שהם עצמם מחזיקים ברישיון קבלן רשום, יעברו עם החברה לבעלים החדש ויהיו למעשה חלק מעסקת המכירה. בהמשך המאמר יובאו הסעיפים בחוק המציינים את אפשרויות המכירה.

רכישת חברה עם קבלן רשום

רישום ומדידה קבלן למכירה

זה המקום לציין, שבמקרים לא מעטים פתוחים המכרזים השונים בתחומי הבניין, הן מכרזים ממשלתיים והן מכרזים של גופים פרטיים, אך ורק בפני בעלי מקצוע בענף הבניין שהם רשומים כחוק בפנקס הקבלנים. בתחומים ראשיים, הרישום בפנקס הקבלנים מהווה תנאי הכרחי ובל יעבור להשתתפות במכרז, ולקבלת סיכוי סביר לזכות בעבודות שהתמורה עבורן גבוהה יחסית והתשלום עבורן גבוה. גם בתחומים משניים ישנה עדיפות לבעלי מקצוע הרשומים כחוק, אף כי בחלק מהמקרים העבודה נמסרת לבעלי מקצוע שאינם רשומים. הסיבה לכך היא שבתחומים ראשיים יש קורלציה בין המקצועיות של הקבלן לבין הפחתת הסיכון לעובדים ולדיירים העתידיים כאחד. בתחומים משניים, הבעיה עלולה להיות לכל היותר אסתטית, אבל אינה יכולה להוות סיכון ממשי. בשורות הבאות נעסוק בנושא חברות קבלניות, קבלת אישור לחברה לעסוק בעבודות קבלניות מסוגים שונים ומה קורה אם וכאשר חברה כזאת נמצאת על המדף ומועמדת למכירה.

מה בין חברות קבלניות לבין קבלנים פרטיים

סעיף 4 (א) לחוק רישום הקבלנים, קובע כי מלבד קבלנים פרטיים הרשאים להירשם בעצמם בפנקס הקבלנים, רישום קבלן שיפוצים בהתאמה לתחום העיסוק הספציפי שלהם, רשאים גם חברות ותאגידים שונים שתחום העיסוק שלהם הוא בניין, להירשם בפנקס הקבלנים כקבלנים ראשיים. תת סעיף 5 ותת סעיף 6 קובעים את התנאים לרישום תאגיד ברשם הקבלנים:

(5) תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו…. ממלאים אחרי התנאים…וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות אחד, ממלאים אחר התנאים …
(6) תאגיד או שותפות או יחיד המעסיקים עובדים הממלאים אחרי התנאים … במספר שנקבע בתקנות… ובלבד שלא יהיו זכאים להישאר רשומים בפנקס אלא כל עוד הם מעסיקים עובדים כאמור; 

משמעות האמור לעיל הינה שתאגיד המעסיק עובדים שהם עצמם רשאים להיות רשומים בפנקס הקבלנים, רשאי להירשם בספר הקבלנים. אם התאגיד הזה יהיה בבחינת קבלן רשום למכירה, ניתן יהיה לקנות אותו יחד עם

קבלן רשום למכירה

 הרישום שלו בפנקס הקבלנים. התנאי לקיומה של עסקה כזאת הינו שהעובדים או חברי הגוף המנהל שבזכותם בוצע הרישום עבור התאגיד, יישארו חברים או עובדים בתאגיד. למרות מתן האפשרות לתאגיד להירשם, הרי שעדיין האישור לרישום בפנקס הקבלנים הוא אישי.

קבלן רשום למכירה והאפשרויות השונות

למעשה, ניתן לרכוש חברה המעסיקה עובדים שהם קבלנים רשומים, יחד עם הרישום לצורך ביצוע פרויקטים שונים. משרדים שונים המתמחים בתחום, מציעים למכירה מעת לעת חברות שיחד איתן ניתן לרכוש רישיון קבלן רשום. כך, מבלי לעבור את כל השלבים השונים, ניתן להגיע במהירות לאפשרות לבצע פרויקטים שונים בתחומי פעילות ראשיים. במקרים מסוימים ניתן להשכיר סיווג קבלני לצורך פרויקט, באופן שיקצר הליכים ויאפשר ביצוע פרויקטים בלא צורך של ממש במעבר בשלבים השונים בדרך לתואר קבלן רשום.

סיכום

היחידה לרישום קבלנים מתמחה בעיקר בליווי לביצוע כל התהליכים על מנת לקבל רישיון קבלן רשום. במידה ואתם מעוניינים לרכוש חברה קבלנית בעלת רישיון קבלן רשום, אתם מוזמנים להשאיר לנו פרטים באתר על מנת שתוכלו לקבל את הייעוץ הטוב ביותר לפני ביצוע הרכישה.

אז מה היה לנו בכתבה:
Picture of היחידה לרישום קבלנים
היחידה לרישום קבלנים

מזה יותר מעשור מסייעת החברה לאלפי קבלנים בכל רחבי הארץ להפוך לקבלנים רשומים בסיווג אטרקטיבי וגבוה וכן מסייעת לקבלנים רבים אחרים להעלות את הסיווג שלהם ולשפר את מעמדם התחרותי בשוק.

אנו מנחים את הלקוח סביב התהליך כולו וסביב כל הפעולות שיש לבצע בכדי להשיג את מעמד הרישום. בהמשך לכך, אנו מנהלים עבור הלקוח את כל הנושא של הגשת המסמכים, בדיקת תהליך הרישום מול רשם הקבלנים וניהול דיונים על פי הצורך עד לקבלת הרישום הסופי.
הצוות שלנו הוא מהטובים ביותר שניתן להציע העובדים שלנו נבחרים בקפידה כדי שאליכם יגיעו אנשי מקצוע איכותים וחייכנים!!

כמה עולה לכרות עץ?

  מאמר זה מסביר כמה עולה לכרות עץ, כולל כריתת עצים ממגוון סוגים בנכס שלכם. למעשה, אנשים רבים צריכים לכרות עץ כאשר הם נמצאים לפני

קרא עוד »
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!

או חייגו במהירות