Site icon היחידה לרישום קבלנים

מודד מוסמך

בניית הבית יכולה להתחיל לאחר תכנונו – ישנם אנשים מקצוע שונים המתקשרים לתכנון הבית, בין אם מדובר באדריכל שמתכנן בהתאם לחזון, ויועצים המתמחים בחשמל ומים, עורכי דין לענייני בירוקרטיה וכמובן – המודד. המודד המוסמך הוא זה שאנחנו רוצים להביא לתכנוני הבית – כיוון שבעזרתו ניתן לתכנן את המבנה – לאור כך שהכין מפה טופוגרפית המסייעת לתכנון, ונכללת בהיתרי הבנייה למבנה.

על כן, מודד מוסמך מתוך היחידה למדידות אמור לדעת איך מכינים מפה טופוגרפית לבית – מפה שכוללת את המיקום המיועד של השטח, ת.ב.ע, (תכנית בניין עיר), מספר מגרש, גוש וכיוצא בזה. במפה יכללו עצמים שונים הקיימים בשטח – כמו מדרגות, גדרות, תשתיות חשמל, תשתיות מים – ודברים אחרים שמודד מוסמך רואה כדרך הפילטרים המקצועיים שלו ורואה לנכון לכלול במפה הטופוגרפית. המודד יכניס למה גם קורדינטיות, הרלוונטיות ומתאימות למפות של המרכז למיפוי הישראלי (מעניין שיש דבר כזה, הלא כן?).

נותני שירות מדידה

מודדים מוסמכים הם למעשה נותני שירות, ועל כן הם אלו שאנחנו נשלם להם עבור שירותם. מודד מוסמך הוא גם מעין יועץ, שיכול לסייע ולתמוך בתכנון הבית – ועל כן כשרונו, הבנותיו ומיומנותיו הם אבני חן בדרכנו לבניית המבנה. כדי לגלות ולאתר מודדים נהדרים – ניתן יהיה לדוגמה להיוועץ באדריכל, שכן הוא כנראה ירצה לעבוד עם מודדים איכותיים – שזו דרך אחרת נהדרת. ישנן אחרות. ישנם מודדים מוסמכים נהדרים שכנראה לא עובדים עם האדריכל – אז אפשר להרחיב את המשקפת כדי לגלות את הכלל. המלצות הן כנראה כלי אצבע נפלא לגילוי המודד הנהדר והמתאים, המיטיב לתכנון המבנה שברצוננו להקים.

נוסף על כך, כדי לרשום שטח בטאבו – יש עניין להכין עבורו תוכניות, לצרכי הרישום – והן מתבצעות על ידי בנייה, הרכבה, הכנה ויצירה של מפה טופוגרפית. מפה טופוגרפית – שמודד מוסמך יכול להכין. באם הוא עושה את תפקידו נאמנה, ובדרך קסם – המפה תהיינה מדויקת, על פי חוק ובהתאם לטובת הכלל. נדמה שזה טיבם של הדברים "המדויקים", בכל מקרה, לתפישתנו (אולי לא תמיד על פי חוק, אך כן נדמה שלטובת הכלל). במפה טופוגרפית, המבוצעת ונוצרת על ידי מודד מוסמך – נרשם היקף השטח, המדרכה הקרובה לו, כביש הגישה – וכן הלאה דוברים רלוונטיים שונים ואולי מתאימים לתכנון המפה. כשלאחר מכן – ממפה המודד המוסמך את השטח עצמו, וממפה את הכלול בו, בין אם מדובר בקווי חשמל, קווי מים, תשתיות תת קרקעיות – וכל מה שהוא למעשה רוצה, שיכול לעזור לו לתכניות הרישום הללו.

כל שנרשם במפות, בעיקר קווי הגובה – אמורים להיות מותאמים לרישומי המרכז למיפוי ישראלי – אשר קובע את קווי הגובה "בכל מקום" (בארץ, כנראה – תחום אמונו), והמפה כוללת בסופה את שם המודד, מספר הטלפון שלו, מספר הרישיון כמו גם חתימה מקורית.

כך שאם נרצה למכור אותה כציור – נדע שהיא מקורית, ושייכת ליצור. או פשוט להגיש אותה לוועדות שיאשרו את הבנייה בפועל וכד'.

להזמנות מודד לחץ כאן

Exit mobile version