סיווג קבלנים

מהו סיווג קבלנים ומה המשמעות המעשית שלו

רישום קבלן בפנקס הקבלנים שאצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, מהווה צעד חשוב מאד עבור כל קבלן מהבחינה המקצועית. הרישום מביא לידי ביטוי את ההשכלה של הקבלן. את היכולות המקצועיות שלו ואת הניסיון המצטבר שלו. עם זאת, בנוסף לרישום בספר הקבלנים, מתקיים גם הליך של סיווג קבלנים וחלוקה שלהם על פי דרגות. מהו בעצם רישום קבלנים ומדוע הוא כל כך חשוב? מהו סיווג הקבלנים ומה המשמעויות הכלכליות והמקצועיות שלו? בשורות הבאות נעסוק בשני נושאים המשלימים זה את זה ובעזרתם ניתן לקבל תמונה נכונה על הניסיון והאיכות של קבלנים במקצועות הבנייה השונים.

רישום בפנקס הקבלנים והחשיבות המקצועית והכלכלית שלו

אחת המטרות והשאיפות של כל קבלן בענף כל שהוא הקשור בתחום הבניין, הינה להיות רשום בפנקס הקבלנים, שאותו מנהל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. זה המקום לציין שקבלן אחד יכול להיות רשום ביותר מענף אחד. כך למשל, קבלן צבע יכול להיות רשום גם כקבלן טיח וקבלן ריצוף. רישום בכמה ענפים במקביל, מגדיל את האטרקטיביות של הקבלן בעיני הממונים על הבנייה.

בנוסף להליך הרישום, מתבצע סיווג קבלנים המגדיר את ההיקף הכספי של העבודות שהקבלן הרשום יכול לבצע. למעשה, באמצעות התמורה הכספית, מגדיר החוק את היקפי העבודה שהקבלן הרשום יכול לבצע, בהתאם לסיווג הנוכחי שלו. ואולם לפני שנעסוק בסיווג הקבלנים, מן הראוי להסביר את החשיבות הרבה של רישום קבלן כל שהוא בפנקס הקבלנים ומדוע כל קבלן מעוניין להירשם בפנקס הזה בהקדם האפשרי.

רישום קבלן בפנקס הקבלנים

מעמיד את הקבלן הרשום בשורה אחת יחד עם אנשי המקצוע המיומנים ביותר בתחום. בעצם הרישום מודיע רשם הקבלנים כי הקבלן הרשום עמד בכל אמות המידה הנדרשות, הן מבחינת ההשכלה והן מבחינת הניסיון המצטבר. לפיכך, עצם הרישום מגדיל מאד את הסיכויים של אותו קבלן רשום  לזכות בחוזי עבודה מתאימים, בתעריפים ובתנאים טובים מאד יחסית לאלה שהיו מגיעים אליו אילולי היה רשום. זאת ועוד – ישנם תחומים מקצועיים שאך ורק קבלנים רשומים  שנרשמו לפי חוק רישום קבלנים יכולים לעסוק בהם. לדוגמא – אך ורק קבלן שלד רשום יכול לבנות שלד לבניין.

מעבר לאמור לעיל, אך ורק קבלנים רשומים יכולים להשתתף במכרזים ממשלתיים ופרטיים כאחד לביצוע עבודות בתחומים המקצועיים שבהם הם רשומים. קבלן צבע, למשל, יכול לעבוד בתחום אם נשכר לשם כל על ידי מי שמפקח על הבניה בפרויקט כל שהוא. אבל אותו קבלן לא יכול לגשת למכרז קבלנות צבע בפרויקט ממשלתי או אחר, אם הוא לא רשום בפנקס הקבלנים. מאחר שמרבית העבודות יוצאות למכרז, העדר רישום מקטין מאד את טווח ההזדמנויות.

סיווג קבלנים והמשמעות הכלכלית שלו

סיווג קבלנים הוא דרך נוספת להבחין בין קבלנים שונים על פי אמת מידה מקצועית. משרד הבינוי והשיכון קבע חמש דרגות סיווג לקבלנים רשומים. דרגות הסיווג מוגדרות אמנם בהיקפי העבודה הכספיים שהקבלן יכול לקחת על עצמו, אבל המשמעות האמיתית שלהן היא סיווג הרמה המקצועית של הקבלן. הדרגה הראשונה מבין החמש מתייחסת לקבלני שיפוצים בלבד. ברמות השנייה, השלישית והרביעית הולכים ועולים ההיקפים הכספיים של פרויקט יחיד שהקבלן יכול לבצע. ברמה החמישית, שהיא הגבוהה ביותר, אין הגבלה על ההיקפים הכספיים, שזה אומר בעצם שמדובר בקבלן רשום שהוא מקצועי ויכול לעמוד בפרויקט בכל היקף כספי נדרש.

 

 

האפשרות להתקדמות של קבלן במעלה הסולם של סיווג קבלנים פתוחה בפני קבלן שצבר את הניסיון הנדרש בסיווג הקיים שלו, ועל פי אמות המידה שנקבעו הוא מוכן לעלות לשלב הבא. קבלן כזה יציג את העבודות שביצע ואת ההיקפים הכספיים שלהן, ולאחר בדיקה יעלה הסיווג שלו.

 

סיווג קבלנים

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו