רשם הקבלנים העלאת סיווג

לרשם הקבלנים פונים רק עם מומחה להוצאת רישיון קבלן!

רשם הקבלנים סיווגבהתאם לתקנות רישום הקבלנים אשר קובעות את תנאי הענפים השונים בהתאם לסיווגם. קיימים חמישה סיווגים עבור הקבלנים הרשומים כאשר סיווג 1 מאפשר לעסוק בהיקף כספי נמוך ביותר ואילו סיווג 5 מאפשר עבודה ללא הגבלה בהתאם להיקף הכספי. רשם הקבלנים אחראי על העלאת הסיווג של הקבלן עצמו.

איך מבצעים העלאת סיווג?

העלאת סיווג הוא למעשה וותק הקבלן והיקף עבדותו בהתאם לענפים השונים הקיימים. סיווג 1 הוא סיווג אשר מאפשר לקבלן לעסוק בהיקף כספי נמוך ואילו סיווג 5 מאפשר לקבלן עבודה ללא הגבלה בהתאם להיקף הכספי. העלאה בסיווג נעשית לאחר שנה ושהקבלן עמד בתנאי ההיקף הכספי.

כיצד נקבע סיווגו של הקבלן הרשום?

סיווגו של הקבלן הרשום נקבע בהתאם לוותק הקבלן והיקפי עבודתו, אם השנים גודל סיווגו של הקבלן והוא יכול לעסוק גם בפרויקטים אחרים גדולים יותר ומורכבים. רשם הקבלנים העלאת סיווג אחראי על סיווגו של הקבלן והוא זה שמאפשר לו לעסוק בפרויקטים שונים בהתאם לוותק של הקבלן. באמצעות רשם הקבלנים העלאת סיווג ניתן לסווג את הקבלנים מדי שנה בהתאם למדד תשומות הבנייה.

כיצד ניתן העלאות את סיווגו של הקבלן?

הגדלת סיווגו של קבלן רשום באמצעות רשם הקבלנים העלאת סיווג מתבצע באופן הדרגתי, כלומר הגדלת סיווגו של הקבלן באמצעות רשום הקבלנים העלאת סיווג תלויה בניסיון הקבלן ובוותק שהוא צבר בתור קבלן רשום. בהתחלה עליו לנצל את ההיקף הכספי שהוא מסווג בו, לאחר מכן על מנת להגדיל את סיווגו נתן לפנות בבקשה לרשם הקבלנים, אך רק לאחר שנה מאז סיווגו הקודם. במידה ורשם הקבלנים מאשר את הבקשה יעלה סיווגו של הקבלן. אך על מנת שסיווגו של הקבלן יעלה יש להוכיח כי העסק הקבלן בפרויקטים שהיקפם הכספי עומד על 80% מתקרת ההיקף הכספי שניתנה לו בהתאם לסיווגי הקבלני הנוכחי. רשם הקבלנים מוסמך לקבוע סיווג מיוחד וזאת בהתאם לתקנות רישום קבלנים. לכן ישנם מצבים שבהם רשם הקבלנים יסרב לבקשת הגדלת הסיווג, במיוחד שמדובר על העונשים נגד הקבלן עצמו.

מהו סיווג קבלנים ומה המשמעות המעשית שלו

רישום קבלן בפנקס הקבלנים שאצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, מהווה צעד חשוב מאד עבור כל קבלן מהבחינה המקצועית. הרישום מביא לידי ביטוי את ההשכלה של הקבלן. את היכולות המקצועיות שלו ואת הניסיון המצטבר שלו. עם זאת, בנוסף לרישום בספר הקבלנים, מתקיים גם הליך של סיווג קבלנים וחלוקה שלהם על פי דרגות. מהו בעצם רישום קבלנים ומדוע הוא כל כך חשוב? מהו סיווג הקבלנים ומה המשמעויות הכלכליות והמקצועיות שלו? בשורות הבאות נעסוק בשני נושאים המשלימים זה את זה ובעזרתם ניתן לקבל תמונה נכונה על הניסיון והאיכות של קבלנים במקצועות הבנייה השונים.

רישום בפנקס הקבלנים והחשיבות המקצועית והכלכלית שלו

אחת המטרות והשאיפות של כל קבלן בענף כל שהוא הקשור בתחום הבניין, הינה להיות רשום בפנקס הקבלנים, שאותו מנהל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. זה המקום לציין שקבלן אחד יכול להיות רשום ביותר מענף אחד. כך למשל, קבלן צבע יכול להיות רשום גם כקבלן טיח וקבלן ריצוף. רישום בכמה ענפים במקביל, מגדיל את האטרקטיביות של הקבלן בעיני הממונים על הבנייה.

בנוסף להליך הרישום, מתבצע סיווג קבלנים המגדיר את ההיקף הכספי של העבודות שהקבלן הרשום יכול לבצע. למעשה, באמצעות התמורה הכספית, מגדיר החוק את היקפי העבודה שהקבלן הרשום יכול לבצע, בהתאם לסיווג הנוכחי שלו. ואולם לפני שנעסוק בסיווג הקבלנים, מן הראוי להסביר את החשיבות הרבה של רישום קבלן כל שהוא בפנקס הקבלנים ומדוע כל קבלן מעוניין להירשם בפנקס הזה בהקדם האפשרי.

רשם הקבלנים אחראי על ניהול פנקס הקבלנים אשר כולל את כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי. בהתאם לחוק הקובע כי עבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי ומסוג מסוים חייבות להתבצע אך ורק בידי קבלן רשום. על כן באמצעות רשם הקבלנים סיווג תוכלו לבדוק את פרטי הקבלן שאותו אתם רוצים להעסיק.

מי הוא רשם הקבלנים סיווג?

רשם הקבלנים הוא האדם החשוב ביותר באיגוד הקבלנים. יש לו את הסמכות ואחריות החשובה ביותר באיגוד עצמו. לרשם הקבלנים יש כוח השפעה חזק מאוד בתוך הארגון ואחריות עצומה כלפי הקבלנים. הוא זה שאחראי על רישום כל הקבלנים ואף המעקב אחריהם, הוא זה שנותן את העונשים במידה ויש צורך והא זה שיכול לבטל רישום כלפי קבלנים מסוימים. לכן בכל מה שקשור לרישום,הטלת עונשים, סיווג ענפי הקבלנים ועוד האדם שיש לפנות אליו הוא רשם הקבלנים.

מהו תפקידו של רשם הקבלנים סיווג ?

תפקידו של הרשם הקבלנים סיווג הקבלנים עצמם בהתאם לעבודות ההנדסה והבנאיות שהם עוסקים בהם. רשם הקבלנים סיווג אחראי לרישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בפנקס או לסירוב בקשת הרישום. הוא יכול לבטל רישום או לנקוט באמצעי משמעת שונים כלפי הקבלן עצמו. מעבר לכך, רשם הקבלנים סיווג אחראי לסווג את הקבלנים בהתאם לסוגים השונים כפי שנקבעו בתקנות, הוא יכול לשנות את הרישומים, להוריד את הסיווג ועוד.

חשיבות רשם הקבלנים סיווג?

רשם הקבלנים העלאת סיווגבאמצעות רישום קבלנים ניתן לנהל את פנקס הקבלנים אשר בו מופיעים כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי. לרשם אף יש את הסמכות לתת רישיון דו שנתי  לקבלנים. הוא עורך מעקב אחר רישומי הקבלנים, אחר עמידתם של הקבלנים בהוראות והתקנות בהתאם לחוק ואף עוקב אחר תשלומי חובות ומעדכן אותם בהתאם בפנקס הקבלנים. הרישום של הענפים השונים בהם עוסקים הקבלנים מתחלק לענפים ראשיים ולענפי משנה בהתאם לעבודות ההנדסה הבנאיות. עבודות הבנייה כוללות את בניית הפנים, עבודות התשתית, מערכות המים והביוב, מערכות אלקטרו מכאניות למבנה ובתוכו, עבודות גשרים ונמלים ועוד.

לשם יש צורך רשם קבלנים?

רשם הקבלנים עושה סדר בכל מה שקשור לרישום הקבלנים בהתאם לסיווגם לענפים השונים. על מנת שיהיה סדר באיגוד עצמו בין כל בעלי התפקידים בארגון, לרשם יש אחריות וסמכויות גדולות ונרחבות. הוא לא רק רושם את הקבלנים אלא גם יש לו יכולת לתת להעמיד את הקבלנים במקום ולנזוף בהם ואף להענישם בהתאם לצורך. כמו כן, בכל מה שקשור לפעולות בבקרה על איכות הבנייה אשר מבוצעות באמצעות הקבלנים הרשומים והעמידה בהתחייבות כלפי הלקוחות המזמינים את העבודה לרשם יש אחריות גדולה מאוד על כל תהליך הבקרה והאיכות וכן הוא זה שבסמכותו להעניק ולהפעיל עונשים בהתאם לחומרת המעשים של הקבלנים.

רישום קבלן בפנקס הקבלנים

מעמיד את הקבלן הרשום בשורה אחת יחד עם אנשי המקצוע המיומנים ביותר בתחום. בעצם הרישום מודיע רשם הקבלנים כי הקבלן הרשום עמד בכל אמות המידה הנדרשות, הן מבחינת ההשכלה והן מבחינת הניסיון המצטבר. לפיכך, עצם הרישום מגדיל מאד את הסיכויים של אותו קבלן רשום  לזכות בחוזי עבודה מתאימים, בתעריפים ובתנאים טובים מאד יחסית לאלה שהיו מגיעים אליו אילולי היה רשום. זאת ועוד – ישנם תחומים מקצועיים שאך ורק קבלנים רשומים  שנרשמו לפי חוק רישום קבלנים יכולים לעסוק בהם. לדוגמא – אך ורק קבלן שלד רשום יכול לבנות שלד לבניין.

מעבר לאמור לעיל, אך ורק קבלנים רשומים יכולים להשתתף במכרזים ממשלתיים ופרטיים כאחד לביצוע עבודות בתחומים המקצועיים שבהם הם רשומים. קבלן צבע, למשל, יכול לעבוד בתחום אם נשכר לשם כל על ידי מי שמפקח על הבניה בפרויקט כל שהוא. אבל אותו קבלן לא יכול לגשת למכרז קבלנות צבע בפרויקט ממשלתי או אחר, אם הוא לא רשום בפנקס הקבלנים. מאחר שמרבית העבודות יוצאות למכרז, העדר רישום מקטין מאד את טווח ההזדמנויות.

סיווג קבלנים והמשמעות הכלכלית שלו

סיווג קבלנים

סיווג קבלנים הוא דרך נוספת להבחין בין קבלנים שונים על פי אמת מידה מקצועית. משרד הבינוי והשיכון קבע חמש דרגות סיווג לקבלנים רשומים. דרגות הסיווג מוגדרות אמנם בהיקפי העבודה הכספיים שהקבלן יכול לקחת על עצמו, אבל המשמעות האמיתית שלהן היא סיווג הרמה המקצועית של הקבלן. הדרגה הראשונה מבין החמש מתייחסת לקבלני שיפוצים בלבד. ברמות השנייה, השלישית והרביעית הולכים ועולים ההיקפים הכספיים של פרויקט יחיד שהקבלן יכול לבצע. ברמה החמישית, שהיא הגבוהה ביותר, אין הגבלה על ההיקפים הכספיים, שזה אומר בעצם שמדובר בקבלן רשום שהוא מקצועי ויכול לעמוד בפרויקט בכל היקף כספי נדרש.

האפשרות להתקדמות של קבלן במעלה הסולם של סיווג קבלנים פתוחה בפני קבלן שצבר את הניסיון הנדרש בסיווג הקיים שלו, ועל פי אמות המידה שנקבעו הוא מוכן לעלות לשלב הבא. קבלן כזה יציג את העבודות שביצע ואת ההיקפים הכספיים שלהן, ולאחר בדיקה יעלה הסיווג שלו.

כיצד מתבצעת הגשת הבקשה להגדלת הסיווג של הקבלן?

על מנת להגיש בקשה להגדלת הסיווג יש לפנות לרשם הקבלנים העלאת סיווג. חשוב שהקבלן יעמוד בקריטריונים של רשם הקבלנים העלאת סיווג ויגיש את האישורים והטפסים לרשם הקבלנים כשהם ממולאים בכת ידו  ובעט שחור. אם מדובר על קבלן יחיד שהוא עוסק מורשה עליו להגיש טופס מתאים ולצרף לרשם הקבלנים היתר בנייה או תוכנית בנייה מאושרת, חוזה קבלן ועוד. רשם הקבלנים העלאת סיווג יחליט אם להעלות לקבלן את הסיווג או לא. במידה ומדובר על בנייה שלא למגורים, על הקבלן להציג הסכם עבודה, דו"ח כספי מרו"ח וכן אישור על היקף ואיכות העבודה ע"י המזמין עצמו.

אז מה היה לנו בכתבה:
היחידה לרישום קבלנים
היחידה לרישום קבלנים

מזה יותר מעשור מסייעת החברה לאלפי קבלנים בכל רחבי הארץ להפוך לקבלנים רשומים בסיווג אטרקטיבי וגבוה וכן מסייעת לקבלנים רבים אחרים להעלות את הסיווג שלהם ולשפר את מעמדם התחרותי בשוק.

אנו מנחים את הלקוח סביב התהליך כולו וסביב כל הפעולות שיש לבצע בכדי להשיג את מעמד הרישום. בהמשך לכך, אנו מנהלים עבור הלקוח את כל הנושא של הגשת המסמכים, בדיקת תהליך הרישום מול רשם הקבלנים וניהול דיונים על פי הצורך עד לקבלת הרישום הסופי.
הצוות שלנו הוא מהטובים ביותר שניתן להציע העובדים שלנו נבחרים בקפידה כדי שאליכם יגיעו אנשי מקצוע איכותים וחייכנים!!

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!

או חייגו במהירות