רשם הקבלנים העלאת סיווג

 

בהתאם לתקנות רישום הקבלנים אשר קובעות את תנאי הענפים השונים בהתאם לסיווגם. קיימים חמישה סיווגים עבור הקבלנים הרשומים כאשר סיווג 1 מאפשר לעסוק בהיקף כספי נמוך ביותר ואילו סיווג 5 מאפשר עבודה ללא הגבלה בהתאם להיקף הכספי. רשם הקבלנים אחראי על העלאת הסיווג של הקבלן עצמו.

מה העלאת סיווג?

העלאת סיווג הוא למעשה וותק הקבלן והיקף עבדותו בהתאם לענפים השונים הקיימים. סיווג 1 הוא סיווג אשר מאפשר לקבלן לעסוק בהיקף כספי נמוך ואילו סיווג 5 מאפשר לקבלן עבודה ללא הגבלה בהתאם להיקף הכספי. העלאה בסיווג נעשית לאחר שנה ושהקבלן עמד בתנאי ההיקף הכספי.

כיצד נקבע סיווגו של הקבלן הרשום?

סיווגו של הקבלן הרשום נקבע בהתאם לוותק הקבלן והיקפי עבודתו, אם השנים גודל סיווגו של הקבלן והוא יכול לעסוק גם בפרויקטים אחרים גדולים יותר ומורכבים. רשם הקבלנים העלאת סיווג אחראי על סיווגו של הקבלן והוא זה שמאפשר לו לעסוק בפרויקטים שונים בהתאם לוותק של הקבלן. באמצעות רשם הקבלנים העלאת סיווג ניתן לסווג את הקבלנים מדי שנה בהתאם למדד תשומות הבנייה.

כיצד ניתן העלאות את סיווגו של הקבלן?

הגדלת סיווגו של קבלן רשום באמצעות רשם הקבלנים העלאת סיווג מתבצע באופן הדרגתי, כלומר הגדלת סיווגו של הקבלן באמצעות רשום הקבלנים העלאת סיווג תלויה בניסיון הקבלן ובוותק שהוא צבר בתור קבלן רשום. בהתחלה עליו לנצל את ההיקף הכספי שהוא מסווג בו, לאחר מכן על מנת להגדיל את סיווגו נתן לפנות בבקשה לרשם הקבלנים, אך רק לאחר שנה מאז סיווגו הקודם. במידה ורשם הקבלנים מאשר את הבקשה יעלה סיווגו של הקבלן. אך על מנת שסיווגו של הקבלן יעלה יש להוכיח כי העסק הקבלן בפרויקטים שהיקפם הכספי עומד על 80% מתקרת ההיקף הכספי שניתנה לו בהתאם לסיווגי הקבלני הנוכחי. רשם הקבלנים מוסמך לקבוע סיווג מיוחד וזאת בהתאם לתקנות רישום קבלנים. לכן ישנם מצבים שבהם רשם הקבלנים יסרב לבקשת הגדלת הסיווג, במיוחד שמדובר על העונשים נגד הקבלן עצמו.

כיצד מתבצעת הגשת הבקשה להגדלת הסיווג של הקבלן?

על מנת להגיש בקשה להגדלת הסיווג יש לפנות לרשם הקבלנים העלאת סיווג. חשוב שהקבלן יעמוד בקריטריונים של רשם הקבלנים העלאת סיווג ויגיש את האישורים והטפסים לרשם הקבלנים כשהם ממולאים בכת ידו  ובעט שחור. אם מדובר על קבלן יחיד שהוא עוסק מורשה עליו להגיש טופס מתאים ולצרף לרשם הקבלנים היתר בנייה או תוכנית בנייה מאושרת, חוזה קבלן ועוד. רשם הקבלנים העלאת סיווג יחליט אם להעלות לקבלן את הסיווג או לא. במידה ומדובר על בנייה שלא למגורים, על הקבלן להציג הסכם עבודה, דו"ח כספי מרו"ח וכן אישור על היקף ואיכות העבודה ע"י המזמין עצמו.

רשם הקבלנים העלאת סיווג

 

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו