רשם הקבלנים סיווג

 

רשם הקבלנים אחראי על ניהול פנקס הקבלנים אשר כולל את כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי. בהתאם לחוק הקובע כי עבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי ומסוג מסוים חייבות להתבצע אך ורק בידי קבלן רשום. על כן באמצעות רשם הקבלנים סיווג תוכלו לבדוק את פרטי הקבלן שאותו אתם רוצים להעסיק.

מי הוא רשם הקבלנים סיווג?

רשם הקבלנים הוא האדם החשוב ביותר באיגוד הקבלנים. יש לו את הסמכות ואחריות החשובה ביותר באיגוד עצמו. לרשם הקבלנים יש כוח השפעה חזק מאוד בתוך הארגון ואחריות עצומה כלפי הקבלנים. הוא זה שאחראי על רישום כל הקבלנים ואף המעקב אחריהם, הוא זה שנותן את העונשים במידה ויש צורך והא זה שיכול לבטל רישום כלפי קבלנים מסוימים. לכן בכל מה שקשור לרישום,הטלת עונשים, סיווג ענפי הקבלנים ועוד האדם שיש לפנות אליו הוא רשם הקבלנים.

מהו תפקידו של רשם הקבלנים סיווג ?

תפקידו של הרשם הקבלנים סיווג הקבלנים עצמם בהתאם לעבודות ההנדסה והבנאיות שהם עוסקים בהם. רשם הקבלנים סיווג אחראי לרישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בפנקס או לסירוב בקשת הרישום. הוא יכול לבטל רישום או לנקוט באמצעי משמעת שונים כלפי הקבלן עצמו. מעבר לכך, רשם הקבלנים סיווג אחראי לסווג את הקבלנים בהתאם לסוגים השונים כפי שנקבעו בתקנות, הוא יכול לשנות את הרישומים, להוריד את הסיווג ועוד.

חשיבות רשם הקבלנים סיווג?

באמצעות רישום קבלנים ניתן לנהל את פנקס הקבלנים אשר בו מופיעים כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי. לרשם אף יש את הסמכות לתת רישיון דו שנתי  לקבלנים. הוא עורך מעקב אחר רישומי הקבלנים, אחר עמידתם של הקבלנים בהוראות והתקנות בהתאם לחוק ואף עוקב אחר תשלומי חובות ומעדכן אותם בהתאם בפנקס הקבלנים. הרישום של הענפים השונים בהם עוסקים הקבלנים מתחלק לענפים ראשיים ולענפי משנה בהתאם לעבודות ההנדסה הבנאיות. עבודות הבנייה כוללות את בניית הפנים, עבודות התשתית, מערכות המים והביוב, מערכות אלקטרו מכאניות למבנה ובתוכו, עבודות גשרים ונמלים ועוד.

לשם יש צורך רשם קבלנים?

רשם הקבלנים עושה סדר בכל מה שקשור לרישום הקבלנים בהתאם לסיווגם לענפים השונים. על מנת שיהיה סדר באיגוד עצמו בין כל בעלי התפקידים בארגון, לרשם יש אחריות וסמכויות גדולות ונרחבות. הוא לא רק רושם את הקבלנים אלא גם יש לו יכולת לתת להעמיד את הקבלנים במקום ולנזוף בהם ואף להענישם בהתאם לצורך. כמו כן, בכל מה שקשור לפעולות בבקרה על איכות הבנייה אשר מבוצעות באמצעות הקבלנים הרשומים והעמידה בהתחייבות כלפי הלקוחות המזמינים את העבודה לרשם יש אחריות גדולה מאוד על כל תהליך הבקרה והאיכות וכן הוא זה שבסמכותו להעניק ולהפעיל עונשים בהתאם לחומרת המעשים של הקבלנים.

 

 

רשם הקבלנים סיווג

 

 

 

 

 

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו