תקנות רישום קבלנים

 המטרות והיעדים של התקנות לרישום קבלנים

הסדרות עבודות קבלניות בבניין, מתבצעת באמצעות כמה וכמה חוקים ותקנות. החוק הראשי שעליו מבוסס מלכתחילה כל נושא הרישום וההגדרה של סוגי קבלנים, הינו חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנקאיות התשכ"ט 1969. על פי החוק כאמור מונה רשם הקבלנים, הנמצא תחת אחריותו של משרד הבינוי והשיכון. הרשם הזה מנהל את פנקס הקבלנים, שבו נרשמים, או לכל הפחות אמורים להירשם, כל בעלי המקצוע השונים העוסקים בתחום הרחב כל כך של בניין. תקנות רישום קבלנים 1988 משלימות למעשה את הנחיות החוק, וקובעות אמות מידה לסיווג הקבלנים הרשומים. מהו רישום קבלנים וכיצד הוא מתבצע? מהן תקנות הרישום לקבלנים, ומה החידוש שלהן ביחס לחוק משנת 1969? כיצד מסייעות התקנות כאמור להגברת המקצועיות של קבלנים רשומים בתחומים הראשיים בענף הבניין? בשורות הבאות נעסוק בסוגיות הללו וננסה להסביר את ההיגיון מאחורי התקנות משנת 1988.

רישום קבלנים וכיצד מיושם החוק הלכה למעשה

חוק רישום קבלנים משנת 1969 הגדיר לראשונה את העקרונות לבחינת איכותם וכשירותם של קבלנים, והדרך שבה יש לרשום אותם. לפני החלת החוק, היה ענף הבנייה בישראל פרוץ למדי והתנהל על פי אמות מידי מיושנות. החוק משנת 1969 ביקש לעשות סדר בדברים. החוק קבע אמות מידה להגדרת קבלנים וייסד, לראשונה במדינת ישראל, גוף אחד שריכז את הרישומים של הקבלנים הפעילים בישראל. אמנם במהלך כל השנים, ועד ימינו אנו, לא ניתן לומר שכל העוסקים בענף הבניין אכן רשומים בפנקס הקבלנים. עם זאת, כל הקבלנים העוסקים בתחומים הראשיים בענף אכן רשומים. זאת, מהטעם הפשוט שרק קבלנים רשומים יכולים לעסוק בתחומים ראשיים, שההשפעה שלהם על תהליך הבנייה היא קרדינאלית. תקנות רישום קבלנים משנת 1988 מהוות השלמה לחוק, וקובעות אמות מידה לסיווג הקבלנים הרשומים.

תקנות רישום קבלנים – החידוש שלהן והתועלת שבצידו

תקנות רישום קבלנים מהוות השלמה לחוק, ומסווגות את כל הקבלנים הרשומים לרמות ביניים שונות. כך למשל, קבלנים מקבוצה א' ק' יכולים לעסוק בשיפוצים בלבד, וההיקף הכספי המרבי של העבודות שלהן, כפי שהוגדר לאחרונה, עומד על 350,000 ₪. קבלנים שסווגו בקבוצה א' 1 יכולים לעסוק בעבודות קבלניות בסכום שלא יעלה על 1,592,000 ₪ באתר בנייה יחיד. קבוצה ב' 1 – 2,607,000 ₪ וכך הלאה.

תקנות רישום קבלנים קובעות כי קבלן לא יוכל לשנות את הסיווג שלו, מבלי שיוכל להוכיח כי ביצע עבודות באתר בנייה יחיד, בהיקף של 70% לפחות מהסכום המרבי שהוגדר לסיווג שלו. בצרה הזאת, קבלן יכול להעלות בהדרגתיות את הסיווג שלו, ולא לעבור בבת אחת לעבודות בהיקפים גדולים מאד, שהניסיון שלו איננו מספיק על מנת להשלים אותן בהצלחה.

כתבנו עבורכם מדריך לקבלת רישיון קבלן רשום כנסו וקראו .

ההיגיון מאחורי התקנות הוא פשוט וכבר הוזכר לעיל

קבלן לא יוכל לבצע עבודות בהיקף הגבוה מזה שאליו הוא מסווג, אלא אם כן ביצע בהצלחה פרויקט בהיקף של 70% מההיקף הנוכחי שלו באתר אחד, או בהיקף מלא בשני אתרים שונים. למעשה, באמצעות הצבת מגבלה כספית להיקפי העבודה של קבלן, תקנות רישום קבלנים משנת 1988, בתוספת התיקונים שנוספו להן עם השנים, מחייבות את הקבלן להתקדם עקב בצד אגודל במעלה הסולם המקצועי, עד לרמה הגבוהה ביותר, המסירה למעשה את ההגבלות על היקף הסכומים הכספיים שבהם הוא רשאי לבצע עבודות.

 

תקנות רישום קבלנים תרמו בעבר, ותורמות גם היום, לייצוב ענף הבנייה ולקיומה של היררכיה מסוימת, שהמטרה שלה להכשיר בהדרגה את הקבלנים לעתיד, תוך הצבת משוכות המחייבות את הקבלן להתמקצע ואינן מאפשרות לו להיכנס למחויבויות בסכומים שהוא איננו יודע כיצד לשלוט בהם.

תקנות רישום קבלנים

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו