הקמת או רישום שותפות

לרשם הקבלנים פונים רק עם מומחה להוצאת רישיון קבלן!

החלטתם להקים עסק, אבל אתם מרגישים שאתם לא יכולים לעשות את זה לבד ולכן אתם חוברים לאנשים נוספים להקמת העסק במשותף. על פניו מדובר פה בשותפות ויש לכך השלכות על האופן בו יש להקים את העסק והאופן בו יש לרשום אותו ברשויות השלטון הרלוונטיות. מהי שותפות? האם שותפות היא צורת התאגדות כמו חברה בע"מ? האם אתם באמת צריכים לרשום את השותפות שלכם אצל רשם השותפויות? מה קורה אם אתם לא רושמים את השותפות? מתי צריך לרשום אותה ומתי לא? בשורות הבאות תוכלו למצוא את כל התשובות לכל השאלות שמטרידות אתכם בנושא של הקמת שותפות.

מהי שותפות?

ובכן, תחילה חשוב להבהיר כי שותפות היא צורת התאגדות עסקית המוגדרת בחוק. המשמעות היא שכל הקמת עסק בצורה שעומדת בקריטריונים המוגדרים בחוק, היא למעשה הקמה של שותפות, בין שטרחתם לרשום אותה ככזאת ובין שלא.  על פי החוק, שותפות היא התאגדות של שני גורמים או יותר לצורך הקמת עסק וחשוב מאוד לראות את ההגדרה הזאת בצורה הפשוטה ביותר שלה. אם החלטתם להקים עסק ואתם פשוט מקימים אותו בעצמכם, מנהלים אותו בעצמכם ולוקחים לעצמכם את כל הרווחים, זוהי לא שותפות. אם אתם עושים את אותו דבר, רק עם אדם אחד או יותר (חבר, תאגיד, קרוב משפחה, איש מקצוע וכן הלאה), באופן שבו מתחלקים ביניכם הרווח, אחריות הניהול והתפעול של העסק וכדומה, הרי שמדובר בשותפות.

על פי החוק, קיימים שני סוגים של שותפות:

שותפות כללית – שותפות כללית היא שותפות בה כל הצדדים לשותפות אחראים לכל חובות השותפות, ביחד ולחוד וללא הגבלת סכום. הדוגמא הקלאסית של שותפות כוללת היא הדוגמא של הקמת עסק עם חבר או עם מספר חברים. כל אחד מן החברים אחראי על כל העסק באותה המידה, הן אחריות משותפת ביחד והן אחריות לחוד כשותף בעסק.

שותפות מוגבלת – שותפות בה האחריות של השותפים בשותפות מוגבלת בהתאם לסכום ההשקעה שלהם בשותפות. המשמעות היא שאם השותפות תיקלע לחובות או לתביעות שונות, אחריותו של השותף המוגבל תהיה מוגבלת לחלקו בשותפות. דוגמא קלאסית לשותפות מוגבלת היא הדוגמא של השקעה משותפת בנדל"ן, בה מתאגדים מספר גורמים במסגרת שותפות שבה כל משקיע אחראי על חלקו בשותפות ולא מעבר לכך.

ככלל, נכון להסתכל על סוגי השותפות כסוגי שותפים וזאת מכיוון שבכל שותפות יכולים להיות שותפים שהם מוגבלים לצד שותפים שהם כלליים. כך למשל, עסק שהוקם על ידי מספר שותפים, כל השותפים יהיו שותפים כלליים. אם אותו העסק יגייס שותף נוסף לצורך הזרמת הון לעסק למשל, אותו שותף יוכל להשתלב בשותפות כשותף מוגבל ביחס לחלקו בעסק.

כיצד מתבצעת הקמת שותפות?

הקמת שותפות הוא תהליך שכרוך גם במרכיב רגולטורי של רישום השותפות אצל רשם השותפויות, אך לפני כן חשוב מאוד להבין שעיקר תהליך ההקמה צריך להתבצע בין השותפים עצמם. הכוונה היא לגיבוש תנאי השותפות של השותפים, חלוקת הרווחים ביניהם, חלוקת האחריות הניהולית ביניהם, קביעת תקנון שעל פיו יתנהלו השותפים והתייחסות לכמה שיותר מצבים אפשריים בניהול העסק והאופן בו תנהג השותפות בכל מקרה בו אותם מצבים יהפכו למציאות.

קביעת שותף בכיר

רישום שותפות

כך למשל, עליכם לקבוע מיהו השותף הבכיר ביותר, מהן הזכויות המוענקות לו ככזה, מהן זכויות החתימה בשותפות, מי רשאי לחתום על שקים של השותפות ומי רשאי להחזיק כרטיס אשראי של השותפות. עליכם להחליט כיצד מתקבלות החלטות בשותפות, האם נדרש רוב ואיזה רוב באיזה נושאים וכן הלאה. כמו כן, עליכם לקבוע מנגנון שבו יתקבלו החלטות סביב נושאים שאותם לא סגרתם ולא כיסיתם מראש במסגרת הקמת השותפות. הרי סביר מאוד להניח שבזמן הקמת שותפות, אי אפשר לחשוב על כל הסיטואציות בהן אתם עשויים להיתקל לאורך שנות פעילותה של השותפות. הסטטיסטיקה אומרת שסיטואציות כאלה אכן יתעוררו בבוא היום וחייב להיות לכם מנגנון שאותו תוכלו להפעיל על מנת להתמודד איתן בצורה אפקטיבית (למשל אספה כללית, הצבעה וקבלת החלטה ברוב מיוחס או ברוב רגיל).

רישום שותפות בפועל

לאחר שסגרתם את כל העניינים ביניכם, תוכלו לגשת לשלב הפרוצדורלי של רישום השותפות. ממש כמו רישום חברה בע"מ, גם שותפות חייבת ברישום אצל רשם השותפויות. רישום זה כרוך בהגשת טופס בקשה לרישום שותפות בצירוף מסמכים שונים שתתבקשו לצרף לו. בכלל זה תצטרכו לספק את הפרטים הבאים:

  • שם השותפות
  • פרטי השותפים ומידע אישי – שמות מלאים של השותפים, מספרי זהות במידה ומדובר באנשים פרטיים ומספרי עוסקים במידה ומדובר בתאגידים, כתובת מלאה וכן הלאה. בכל מקרה של שותפים זרים שאינם תושבי או אזרחי ישראל או של תאגידים זרים, יש לפנות לרשם השותפויות לגבי הנחיות למילוי הטופס במקרה הספציפי.
  • מהות העסק ומיקומו הראשי
  • ניהול – פרטי השותפים המורשים לקבל החלטות ניהוליות בשותפות ושהוענקה להם זכות חתימה בשותפות.

הגשת בקשה לרישום שותפות

את הבקשה לשותפות יש להגיש בתוך 30 מיום הקמת השותפות בפועל. זאת אומרת שמיום בו חתמתם ביניכם, השותפים, על ההסכמים המשפטיים להקמת השותפות ביניכם, עליכם לגשת לרשם השותפויות בתוך לא יותר מ-30 יום על מנת לרשום את השותפות. בהיבט זה חשוב לציין את הדבר הבא: החוק רואה בשותפות כשותפות גם אם לא רשמתם אותה אצל רשם השותפויות. עצם העובדה שהתאגדתם, יותר מאדם אחד, לצורך הקמת העסק, הרי שאתם שותפות ולא משנה אם טרחתם לרשום אותה ככזאת אם לאו. המשמעות היא שאם לא תרשמו את השותפות ואם על אף זאת אתם נחשבים כשותפות, הרי שניתן להטיל עליכם סנקציות בגין אי רישום השותפות כחוק. הסנקציה המוגדרת בחוק היא קנס כספי בגין כל יום שבו לא נרשמה השותפות כחוק ולאורך שנים יכולים הסכומים להצטבר לסכומי עתק.

לאחר שרשמתם את השותפות, תוכלו להמשיך הלאה ולהירשם במשרדי רשות המיסים, לפתוח תיק מע"מ ותיק מס הכנסה, לפתוח חשבון בנק לשותפות, להזמין שקים וכרטיסי אשראי, להוציא חשבוניות וקבלות ומשם פשוט להתחיל לעבוד כשותפות חוקית.

ליווי מקצועי בתהליך הקמת שותפות

הנושא של הקמת שותפות הוא נושא שיש להתייחס בו לשני מרכיבים מרכזיים:

המרכיב הרגולטורי – מרכיב זה הוא בעיקר מרכיב פרוצדורלי בו עליכם להשלים פרוצדורות שונות על מנת להירשם כשותפות חוקית. מרכיב זה מצריך מכם בעיקר ידע והיכרות עם אותן פרוצדורות על מנת שתוכלו להשלים אותן במהירות, ביעילות, בצורה חוקית ובצורה שמטיבה עם השותפות עצמה ועם כל אחד מן השותפים.

המרכיב הבינאישי – לפני המרכיב הרגולטורי, ישנו המרכיב הבינאישי שמתייחס למעשה אליכם ואל כל אחד מהשותפים, כחברים בשותפות. זהו למעשה המרכיב החשוב ביותר עבורכם שכן זהו המרכיב בו אתם מעגנים את הזכויות שלכם בשותפות ואת החובות של כלל השותפים ושל השותפות עצמה כלפיכם. לצורך המחשה, מן הסתם חשוב לכם יותר לעגן את חלקכם ברווחי השותפות מאשר להבטיח שפרוצדורת הרישום של השותפות מתקדמת כנדרש. כמובן ששני האלמנטים הם חשובים, אך חשוב יותר לעגן את האלמנטים שישפיעו עליכם לאורך כל קיומה של השותפות.

ליווי תהליך רישום שותפות

בשני המקרים, ישנה חשיבות רבה מאוד לכך שתקבלו ליווי מקצועי מצד אנשי מקצוע ובהיבט זה מדובר ברואה חשבון ובעורך דין. עורך הדין עשוי להידרש לצורך גיבוש וחתימה על הסכם השותפות בין השותפים. במסגרת רישום השותפות תצטרכו להציג מסמכים שונים המאושרים על ידי עורך דין ולשם כך נדרש עורך דין שמייצג למעשה את השותפות. מה שאתם רוצים הוא עורך דין פרטי משלכם שמייצג אתכם כשותפים בשותפות אל מול יתר השותפים האחרים. עורך הדין הזה אמור לוודא שכל הזכויות שלכם מעוגנות בהסכם השותפות ושלא קיימים בו סעיפים שיכולים לסכן אתכם בצורה בלתי סבירה ובלתי הוגנת.

ליווי רואה חשבון ברישום

במקביל, אתם רוצים לקבל גם סיוע של רואה חשבון שיסייע לכם יותר בהיבט הרגולטורי של רישום השותפות אך גם בגיבוש הסכם השותפות בין השותפים. רואה החשבון יכול לסייע מאוד בכל הנושא של חלוקת רווחים, של הבנה לעומק סביב מערך המיסוי של שותפויות, האופן בו מושך כל שותף את רווחיו מן השותפות וכן הלאה. לידע מקצועי כזה, כבר מהצעדים הראשונים שלכם בשותפות, ישנה השפעה דרמטית על המידה בה תוכלו לגבש את השותפות בצורה הוגנת כלפי עצמכם ולכן לא מומלץ לחסוך סביב כל הנושא של ליווי מקצועי.

על פניו, שותפות הוא מודל בעלות שבו כל השותפים חותרים למטרה אחת, קרי להצלחת העסק. יחד עם זאת, בחתירה זו יכולים להיות אינטרסים שונים ותפיסות עולם שונות מצד השותפים השונים. הקמת השותפות הוא התהליך בו אתם אמורים להתמודד עם כל אלה מראש.

רישום שותפות?

מהי שותפות? האם כל שותפות חייבת ברישום? האם שותפות שאינה רשומה חייבת בחובות החלות על שותפות רשומה? מה קורה אם אתם מנהלים שותפות בפועל אבל לא טרחתם לרשום את השותפות? כיצד מבוצע רישום השותפות? במדריך הבא נתאר בפניכם את כל הפרטים שאתם צריכים להכיר על תחום השותפויות ובמיוחד על התהליך של רישום שותפות.

מהי שותפות?

לפני שנתחיל, חשוב להדגיש כי שותפות היא אינה מעמד משפטי אלא מצב מציאות. המשמעות היא ששותפות יכולה להתקיים גם אם היא לא נרשמה ככזאת, אבל מתנהלת ככזאת במבחן המציאות ועל כך נרחיב מייד, אך תחילה נגדיר מהי שותפות ומהם שני סוגי השותפות הקיימים על פי החוק. ובכן, שותפות היא מצב בו פועלים שני צדדים או יותר לטובת ניהול של עסק בצורה משותפת. כך למשל, אם אתם וחבר שלכם מקימים יחד עסק, הרי שמדובר בשותפות. אם אתם משקיעים כסף בהשקעה בה משתתפים כמה משקיעים, הרי שמדובר בשותפות וכן הלאה.

ישנם שני סוגים מרכזיים של שותפות:

שותפות כללית – שותפות שבה האחריות של כל אחד מן השותפים היא כוללת וכל אחד מן השותפים אחראים באופן אישי על חובות השותפות.

שותפות מוגבלת – שותפות שבה האחריות של כל אחד מן השותפים היא מוגבלת בהתאם ליחסם בשותפות.

הקמה של שותפות מגלמת בחובה שורה של שיקולים משפטיים ולכן חשוב מאוד להקים את השותפות בליווי של גורם משפטי מקצועי. כך למשל, בהקמת שותפות מוגבלת ישנה חשיבות רבה לכך שלפחות שותף אחד יוגדר כשותף כללי שאחראי על השותפות כולה. אם כלל השותפים הם שותפים מוגבלים הרי שאף אחד לא מנהל את השותפות ואף אחד לא אחראי להצלחתה ולהתנהלותה וכל אחד חושב רק על חלקו בשותפות ולא מעבר לכך.

אחרי שאמרנו את זה, לא כל פעילות שבה מתמלאים הקריטריונים של שותפות חייבת להיות רשומה כשותפות ובתנאי שהפעילות נרשמה בצורת התאגדות מתאימה אלטרנטיבית. כך למשל, אתם יכולים להקים עסק עם חבר או עם מספר גורמים נוספים ובמקום להגדיר אותה כשותפות, תוכלו להגדיר אותה כחברה ולרשום אותה כתאגיד בע"מ ברשם החברות. מרגע שהתאגדתם בצורת חברה אינכם חייבים עוד ברישום השותפות, אך כל עוד קיימים יחסים של שותפות, הרי שיחסים אלה חייבים להירשם כחוק או כחברה בע"מ או כשותפות או כצורת התאגדות מתאימה אחרת על פי החוק. שימו לב שבכל מקרה ישנם יתרונות וחסרונות לצורות ההתאגדות השונות. לעיתים ניתן לבצע שיתופי פעולה נקודתיים ללא כל צורך ברישום שותפות ולעיתים רישום השותפות היא הדרך הטובה ביותר. על כן, כדאי וחשוב להתייעץ עם גורם משפטי מקצועי לפני כל מהלך עסקי שאתם מבצעים עם צדדים נוספים.

האם שותפות חייבת ברישום?

ובכן, שאלה זו מגלמת בתוכה שתי שאלות ביניים שונות. מחד, האם יכול להיות מצב בו התנהלות עסקית מסוימת היא התנהלות של שותפות בפועל על אף שאינה נרשמה ככזאת? מאידך, האם ישנה חובה של רישום פעילות המתנהלת במודל השותפות כהגדרתה לעיל. ובכן, על פי פקודת השותפויות, כל שותפות שקמה לטובת הקמה וניהול של עסק חייבת ברישום בתוך 30 יום מיום הקמתה. יחד עם זאת, אי רישום השותפות כאמור לא מפחית כהוא זה מעצם העובדה שמדובר בשותפות ובעיני החוק עדיין מדובר בשותפות גם אם היא לא נרשמה כחוק. בשונה מחברה בע"מ שמחויבת ברישום כחברה על מנת להיות מוגדרת כזאת, הרי ששותפות אינה חייבת ברישום על מנת להפוך לשותפות והיא מוגדרת ככזאת מעצם זה החיבור בין מספר צדדים לצורך הקמת עסק. שותפות שלא נרשמה כחוק חייבת בקנס יומי עבור כל יום שעבר מיום הקמתה בפועל ועד היום בו תירשם השותפות כחוק.

כיצד מתבצע רישום שותפות?

התהליך של רישום שותפות מבוסס על ההוראות המפורטות בפקודת השותפויות, תקנות השותפויות והנחיותיו של רשם השותפויות לאורך השנים. רישום השותפות מתחיל בהגשת בקשה לרישום שותפות על גבי טופס ייעודי שאותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של רשם השותפויות ושאותו צריך לאמת על ידי עורך דין או רואה חשבון לפני ההגשה לרשם. שימו לב שלצורך רישום השותפות אינכם צריכים להציג הסכם שותפות בין הצדדים, אך עדיין חשוב מאוד שהסכם כזה יהיה קיים גם אם אינו נדרש לצורך הרישום. במסגרת בקשת רישום שותפות יש לכלול את כל האלמנטים הבאים:

  • שם השותפות
  • פרטי השותפים – במידה והשותפים הם אנשים פרטיים אזרחי ישראל, יש לפרט שמות פרטיים, שמות משפחה ומספר תעודת זהות של כל אחד מן השותפים. כמו כן יש לכלול מידע אישי כמפורט בטופס, ובכלל זה כתובת, פרטי התקשרות ועוד. במקרה של אזרחים זרים או במקרה של תאגידים מקומיים או זרים המהווים חלק מהשותפות, יש לפנות לרשם השותפויות לקבלת הנחיות מתאימות.
  • מהות העסק ומקומו
  • ניהול – פרטי השותפים המורשים לנהל את השותפות ושהוענקה להם זכות החתימה בשותפות.
  • תקופת קיום – במידה ולשותפות נקבעה תקופת קיום מראש, יש לציין אותה לרבות יום הקמתה.

שימו לב ששותפות כללית חייבת ברישום ברשם השותפויות בתוך לא יותר מ-30 יום מיום הקמתה. לעומתה, שותפות מוגבלת חייבת ברישום מייד עם הקמתה ולא ניתן להפעילה כל עוד לא נרשמה כחוק. תהליך הרישום יכול להשתנות בין מקרה למקרה, בהתאם לאופן בו מולא הטופס ושלמות הפרטים וכן בהתאם לשיקולים שונים של רשם השותפויות או לפרטים נוספים שידרוש הרשם לבחון לפני שיאשר את השותפות, כל מקרה לגופו. יחד עם זאת, תהליך טיפוסי של בקשת רישום שותפות אורך לא יותר ממספר ימי עסקים.

מעורבות של עורך דין בתהליך הרישום

התהליך של רישום שותפות הוא תהליך פשוט יחסית ופרט לאימות טופס הבקשה על ידי עורך דין, אין חובה בשירותי עורך דין לצורך רישום השותפות. יחד עם זאת, חשוב לזכור שבהקמת שותפות עליכם להפריד בין האינטרסים שלכם ובין האינטרסים של המדינה. כל הנושא של רישום שותפות הוא נושא שמיועד לענות על האינטרסים של המדינה ברצונה לפקח על השותפויות הפעילות בה, אך אין לכך כל קשר לאינטרסים האישיים והעסקיים שלכם. בהקמת שותפות אתם צריכים קודם כל לדאוג לאינטרסים שלכם ולשם כך חשוב שתיעזרו באנשי מקצוע כמו עורך דין ורואה חשבון שינחו אתכם בשאלות כמו צורת ההתאגדות האופטימלית עבורכם, נושאים שעליכם לסגור מראש מול יתר השותפים ומול השותפות כולה על מנת להבטיח את השקעתכם ולהימנע מסיכונים מיותרים וכן הלאה. כל אלה הם שיקולים שאינם מהווים חלק מתהליך הרישום, אך מהווים תנאי מפתח להצלחה שלכם ולכל הפחות תנאי הכרחי להגנה על עצמכם בכל התנהלות עסקית שבה אתם תלויים למעשה בגורמים נוספים שאין לכם כל סמכות חוקית עליהם.

שימו לב שהחוק מגדיר קנס יומי על כל שותפות שלא נרשמה ככזאת במועד הנדרש, ואם אתם לא רוצים לקבל יום אחד הודעה על קנס שהצטבר לסכומי עתק לרעתכם, כדאי לבחון את הנושא מראש, לוודא עם רואה החשבון שלכם האם מדובר באמת בשותפות ואם כן, אז להשלים את רישומה ככזאת או כחברה בע"מ על פי נסיבות המקרה ודעתו המקצועית של רואה החשבון שלכם.

אז מה היה לנו בכתבה:
היחידה לרישום קבלנים
היחידה לרישום קבלנים

מזה יותר מעשור מסייעת החברה לאלפי קבלנים בכל רחבי הארץ להפוך לקבלנים רשומים בסיווג אטרקטיבי וגבוה וכן מסייעת לקבלנים רבים אחרים להעלות את הסיווג שלהם ולשפר את מעמדם התחרותי בשוק.

אנו מנחים את הלקוח סביב התהליך כולו וסביב כל הפעולות שיש לבצע בכדי להשיג את מעמד הרישום. בהמשך לכך, אנו מנהלים עבור הלקוח את כל הנושא של הגשת המסמכים, בדיקת תהליך הרישום מול רשם הקבלנים וניהול דיונים על פי הצורך עד לקבלת הרישום הסופי.
הצוות שלנו הוא מהטובים ביותר שניתן להציע העובדים שלנו נבחרים בקפידה כדי שאליכם יגיעו אנשי מקצוע איכותים וחייכנים!!

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!

או חייגו במהירות