קבלן רשום טפסים

לרשם הקבלנים פונים רק עם מומחה להוצאת רישיון קבלן!

אילו טפסים נדרשים לקבלן רשום ?

קבלן רשום טפסיםבתהליך הבנייה של מבנה חדש, משתתף מספר לא קטן של בעלי מקצוע בתחומי עיסוק שונים. תחומי ההתמחות הללו מקיפים את כל הצדדים בהליך הבניה. בשנים האחרונות מתבצע תהליך מתמשך של רישום קבלנים והסמכה שלהם לביצוע פעולות מקצועיות שונות בתהליך הבנייה. תחומי העיסוק של הקבלנים מתחלקים לשניים – תחומים ראשיים ותחומים משניים. על מנת להירשם בפנקס הקבלנים ממלא קבלן רשום טפסים שונים והוא נדרש לצרף אליהם אישורים כנדרש על פי חוק. מה בין קבלן רשום לקבלן שאיננו רשום? באילו תחומי עיסוק חייב הקבלן המבצע להיות קבלן רשום? אילו טפסים חייב הקבלן למלא ומהם האישורים שאותם הוא חייב לצרף? כל התשובות בהמשך המאמר.

קבלן רשום, קבלן שאיננו רשום ומה שביניהם

קבלן רשום הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים המנוהל על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. קבלו יכול להיות רשום בקטגוריה ראשית, או בקטגוריה משנית. הרישום בקטגוריות משניות הוא קל יחסית, ותהליך הרישום הוא קצר. ואולם איש מקצוע שיש בכוונות להירשם בתור קבלן רשום בקטגוריה ראשית, חייב להצטייד בתעודות השכלה, אישורים מקצועיים למיניהם וכן אישורים הנוגעים לניסיון המעשי שלו בתחום שבו הוא רוצה להיות רשום. לטופסי הבקשה חייב לצרף קבלן רשום טפסים שונים נוספים. עם הטפסים הללו ניתן למנות צילום תעודת זהות, אישור על ניהל פנקסי חשבונות ותעודת עוסק מורשה. בנוסף, חייב מבקש הבקשה לצרף לטפסים כאמור גם תצהיר יחיד חתום על ידי עורך דין, וכן ייפוי כוח להיות מיוצג על ידי עורך דין, אם מבקש הבקשה בחר לעשות כך.

בענפים ראשיים יש למלא טפסים שונים

הרישום בפנקס הקבלנים מהווה תנאי הכרחי להשתתפות בפרויקטים כל שהם, בתחום העיסוק שלו. בהעדר רישום כיאות, הקבלן אינו יכול לבצע שום עבודה, בתחום העיסוק כאמור. כך למשל, קבלן שלד איננו יכול לעסוק בתחום אלא אם כן הוא רשום כהלכה בפנקס הקבלנים. בכדי להירשם, על הקבלן להמציא אישורים כפי שפורטו בפסקה דלעיל, וטפסים ואישורים נוספים כפי שיפורטו בהמשך. בענפים ותחומי עיסוק בבניין שאינם ראשיים, הרישום בפנקס הקבלנים איננו מהווה בהכרח תנאי לאפשרות לעסוק בתחום. עם זאת, רק קבלן רשום יכול להשתתף במכרזים ממשלתיים או אחרים לביצוע עבודות בתחום ההתמחות שלו. קבלן רשום

קבלן רשום טפסים ואישורים נדרשים

בשורות דלעיל הוזכרו כמה מסמכים שהקבלן המעוניין להירשם בפנקס הקבלנים חייב להציג אותם. הטפסים שהוזכרו נוגעים בעיקר לאפשרות של הקבלן להוציא חשבוניות כדין ולהעדר הרשעות או רישום פלילי. בנוסף לטפסים כאמור,חייב להציג קבלן רשום טפסים נוספים כדלקמן: אישורים על השכלה, העתק נאמן למקור של תעודת הרישום בפנקס המהנדסים או האדריכלים וכן תצהיר חתום המעיד על הניסיון המצטבר של המועמד לרישום. זה המקום לציין כי על מנת להירשם כקבלן רשום, יש אמות מידה משתנות בהתאם להשכלה של הקבלן. באופן עקרוני, קיים יחס הפוך בין רמת ההשכלה והניסיון המצטבר הנדרש. מי שהוא אדריכל או מהנדס, חייב בנוסף לתעודות ההשכלה להציג אישור על שנתיים ניסיון במהלך 5 השנים האחרונות. מי שהוא הנדסאי, חייב להציג אישור על 4 שנים של ניסיון בנוסף לתעודות ההשכלה שלו. אחרת, המועמד לרישום חייב להציג אישור על 6 שנות ניסיון במהלך 12 השנים האחרונות. האישור ניתן אך ורק למנהלי עבודה שיש לו אישור ממפקח העבודה של משרד העבודה והרווחה, וכן אישורים ממעבידים המתארים את הניסיון התעסוקתי שלו.

קבלן רשום קבלת רישיון קבלן

הן בענף ראשי והן בענפים משניים,קבלן רשום ג1 יכול להירשם במספר ענפים במקביל. למעשה, רישום כזה מאפשר לו להיות גמיש יותר ומגדיל את הסיכויים שלו לזכות בחוזי העסקה. בנוסף לרישום, מסווג הקבלן על פי סיווג קבלנים, המאפשר לקבלן הרשום לעבור בהדרגה משלב אחד למשנהו, עד לשלב שבו הוא איננו מוגבל כלל בביצוע עבודות בנאיות הנדסיות ויכול לשמש בכל תפקיד אפשרי, בפרויקטים בכל היקף שהוא.

רישום בפנקס הקבלנים של רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, מהווה שלב חשוב בדרך שבעל מקצוע בתחום חייב לעבור על מנת להגיע לכדי אפשרות לבצע פרויקטים בסדרי גודל משמעותיים. תהליך הרישום וההתקדמות מאפשר לבעל המקצוע להתמקצע בהדרגה, עד שהוא מגיע לשלב הבכיר, שבו אין הגבלה על היקפי הפרויקטים שאותם הוא יכול לבצע.

אז מה היה לנו בכתבה:
היחידה לרישום קבלנים
היחידה לרישום קבלנים

מזה יותר מעשור מסייעת החברה לאלפי קבלנים בכל רחבי הארץ להפוך לקבלנים רשומים בסיווג אטרקטיבי וגבוה וכן מסייעת לקבלנים רבים אחרים להעלות את הסיווג שלהם ולשפר את מעמדם התחרותי בשוק.

אנו מנחים את הלקוח סביב התהליך כולו וסביב כל הפעולות שיש לבצע בכדי להשיג את מעמד הרישום. בהמשך לכך, אנו מנהלים עבור הלקוח את כל הנושא של הגשת המסמכים, בדיקת תהליך הרישום מול רשם הקבלנים וניהול דיונים על פי הצורך עד לקבלת הרישום הסופי.
הצוות שלנו הוא מהטובים ביותר שניתן להציע העובדים שלנו נבחרים בקפידה כדי שאליכם יגיעו אנשי מקצוע איכותים וחייכנים!!

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!

או חייגו במהירות