קבלן רשום טפסים

אילו טפסים נדרשים לקבלן רשום ?

בתהליך הבנייה של מבנה חדש, משתתף מספר לא קטן של בעלי מקצוע בתחומי עיסוק שונים. תחומי ההתמחות הללו מקיפים את כל הצדדים בהליך הבניה. בשנים האחרונות מתבצע תהליך מתמשך של רישום קבלנים והסמכה שלהם לביצוע פעולות מקצועיות שונות בתהליך הבנייה. תחומי העיסוק של הקבלנים מתחלקים לשניים – תחומים ראשיים ותחומים משניים. על מנת להירשם בפנקס הקבלנים ממלא קבלן רשום טפסים שונים והוא נדרש לצרף אליהם אישורים כנדרש על פי חוק. מה בין קבלן רשום לקבלן שאיננו רשום? באילו תחומי עיסוק חייב הקבלן המבצע להיות קבלן רשום? אילו טפסים חייב הקבלן למלא ומהם האישורים שאותם הוא חייב לצרף? כל התשובות בהמשך המאמר.

קבלן רשום, קבלן שאיננו רשום ומה שביניהם

קבלן רשום הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים המנוהל על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. קבלו יכול להיות רשום בקטגוריה ראשית, או בקטגוריה משנית. הרישום בקטגוריות משניות הוא קל יחסית, ותהליך הרישום הוא קצר. ואולם איש מקצוע שיש בכוונות להירשם בתור קבלן רשום בקטגוריה ראשית, חייב להצטייד בתעודות השכלה, אישורים מקצועיים למיניהם וכן אישורים הנוגעים לניסיון המעשי שלו בתחום שבו הוא רוצה להיות רשום. לטופסי הבקשה חייב לצרף קבלן רשום טפסים שונים נוספים. עם הטפסים הללו ניתן למנות צילום תעודת זהות, אישור על ניהל פנקסי חשבונות ותעודת עוסק מורשה. בנוסף, חייב מבקש הבקשה לצרף לטפסים כאמור גם תצהיר יחיד חתום על ידי עורך דין, וכן ייפוי כוח להיות מיוצג על ידי עורך דין, אם מבקש הבקשה בחר לעשות כך.

בענפים ראשיים יש למלא טפסים שונים

הרישום בפנקס הקבלנים מהווה תנאי הכרחי להשתתפות בפרויקטים כל שהם, בתחום העיסוק שלו. בהעדר רישום כיאות, הקבלן אינו יכול לבצע שום עבודה, בתחום העיסוק כאמור. כך למשל, קבלן שלד איננו יכול לעסוק בתחום אלא אם כן הוא רשום כהלכה בפנקס הקבלנים. בכדי להירשם, על הקבלן להמציא אישורים כפי שפורטו בפסקה דלעיל, וטפסים ואישורים נוספים כפי שיפורטו בהמשך. בענפים ותחומי עיסוק בבניין שאינם ראשיים, הרישום בפנקס הקבלנים איננו מהווה בהכרח תנאי לאפשרות לעסוק בתחום. עם זאת, רק קבלן רשום יכול להשתתף במכרזים ממשלתיים או אחרים לביצוע עבודות בתחום ההתמחות שלו. קבלן רשום

קבלן רשום טפסים ואישורים נדרשים

בשורות דלעיל הוזכרו כמה מסמכים שהקבלן המעוניין להירשם בפנקס הקבלנים חייב להציג אותם. הטפסים שהוזכרו נוגעים בעיקר לאפשרות של הקבלן להוציא חשבוניות כדין ולהעדר הרשעות או רישום פלילי. בנוסף לטפסים כאמור,חייב להציג קבלן רשום טפסים נוספים כדלקמן: אישורים על השכלה, העתק נאמן למקור של תעודת הרישום בפנקס המהנדסים או האדריכלים וכן תצהיר חתום המעיד על הניסיון המצטבר של המועמד לרישום. זה המקום לציין כי על מנת להירשם כקבלן רשום, יש אמות מידה משתנות בהתאם להשכלה של הקבלן. באופן עקרוני, קיים יחס הפוך בין רמת ההשכלה והניסיון המצטבר הנדרש. מי שהוא אדריכל או מהנדס, חייב בנוסף לתעודות ההשכלה להציג אישור על שנתיים ניסיון במהלך 5 השנים האחרונות. מי שהוא הנדסאי, חייב להציג אישור על 4 שנים של ניסיון בנוסף לתעודות ההשכלה שלו. אחרת, המועמד לרישום חייב להציג אישור על 6 שנות ניסיון במהלך 12 השנים האחרונות. האישור ניתן אך ורק למנהלי עבודה שיש לו אישור ממפקח העבודה של משרד העבודה והרווחה, וכן אישורים ממעבידים המתארים את הניסיון התעסוקתי שלו.

 

קבלן רשום קבלת רישיון קבלן

הן בענף ראשי והן בענפים משניים,קבלן רשום ג1 יכול להירשם במספר ענפים במקביל. למעשה, רישום כזה מאפשר לו להיות גמיש יותר ומגדיל את הסיכויים שלו לזכות בחוזי העסקה. בנוסף לרישום, מסווג הקבלן על פי סיווג קבלנים, המאפשר לקבלן הרשום לעבור בהדרגה משלב אחד למשנהו, עד לשלב שבו הוא איננו מוגבל כלל בביצוע עבודות בנאיות הנדסיות ויכול לשמש בכל תפקיד אפשרי, בפרויקטים בכל היקף שהוא.

רישום בפנקס הקבלנים של רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, מהווה שלב חשוב בדרך שבעל מקצוע בתחום חייב לעבור על מנת להגיע לכדי אפשרות לבצע פרויקטים בסדרי גודל משמעותיים. תהליך הרישום וההתקדמות מאפשר לבעל המקצוע להתמקצע בהדרגה, עד שהוא מגיע לשלב הבכיר, שבו אין הגבלה על היקפי הפרויקטים שאותם הוא יכול לבצע.

קבלן רשום טפסים

More to explorer

רישום טאבו

רישום בטאבו

מה זה רישום בטאבו? מדוע חשוב לרשום את הנכס בטאבו? האם ישנם מצבים בהם לא תוכלו לרשום את הנכס בטאבו? האם אפשר

רשם נותני שירותי מטבע

האם אדם הנותן שירותי מטבע צריך להיות רשום במאגר מסודר של הרשויות? מיהי הרשות שאחראית על רישום נותני שירותי מטבע? מי נחשב

רישום טאבו

רישום בטאבו

מה זה רישום בטאבו? מדוע חשוב לרשום את הנכס בטאבו? האם ישנם מצבים בהם לא תוכלו לרשום את הנכס בטאבו? האם אפשר לרכוש נכס שאינו

קרא עוד »

רשם נותני שירותי מטבע

האם אדם הנותן שירותי מטבע צריך להיות רשום במאגר מסודר של הרשויות? מיהי הרשות שאחראית על רישום נותני שירותי מטבע? מי נחשב לנותן שירותי מטבע?

קרא עוד »

הקמת חברה

הקמת חברה נתפסת כמו המהלך האולטימטיבי לבעלי עסק עצמאיים, אך האם זהו המהלך הנכון עבור כל עצמאי? מתי כדאי להקים חברה ומתי לא? האם ישנם

קרא עוד »

רישיון נותן שירותי מטבע

מי נחשב לנותן שירותי מטבע? האם צ'יינג' הוא למעשה עסק המספק שירותים כאלה? האם גם שירותי ניכיון שקים נחשבים לשירותי מטבע? מהו רישיון נותן שירותי

קרא עוד »

רישום חברה חדשה

החלטתם להקים חברה – מה עכשיו? איך מקימים את החברה? למי פונים? מה זה רישום חברה חדשה והאם צריך בכלל לרשום אותה היכן שהוא? האם

קרא עוד »

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.