רישיון נותן שירותי מטבע

מי נחשב לנותן שירותי מטבע? האם צ'יינג' הוא למעשה עסק המספק שירותים כאלה? האם גם שירותי ניכיון שקים נחשבים לשירותי מטבע? מהו רישיון נותן שירותי מטבע? באילו תנאים צריך להוציא אותו ולמי פונים לשם כך? מה המשמעות של אחזקת הרישיון ומהן החובות הנגזרות מהאחזקה בו? בשורות הבאות תקבלו את כל התשובות על כל השאלות שמטרידות אתכם בנושא של רישוי נותני שירותי מטבע.

רקע

לפני שנצלול אל הפרטים נתחיל באמת הפשוטה: על פי חוק איסור הלבנת הון בישראל, חייב כל אדם או גורם המעוניין לספק שירותי מטבע, להירשם ככזה אצל רשם נותני שירותי המטבע במשרד האוצר. עצם הרישום מותנה במספר קריטריונים שאותם נפרט מייד ועל כן אישור הרישום מהווה גם רישיון למתן שירותי מטבע. המודל העסקי הראשון שקופץ לראש סביב הביטוי שירותי מטבע הוא כמובן מודל הצ'יינג' המאפשר המרת מטבע חוץ, אך בפועל, כוללת ההגדרה של שירותי מטבע גם שירותים אחרים מעבר להמרת מטבע חוץ.

מדוע נדרש רישיון לצורך מתן שירותי מטבע?

קבלן מוכר מקצועי

לאורך עשורים ארוכים נחשבה ישראל למקום מקלט עבור גורמים עסקיים ועברייניים שביקשו להלבין הון שחור. אותם גורמים יכלו לבצע בישראל המרה של מטבעות וכסף ללא חובה של רישום הפעולה וללא מעקב כלשהו. כחלק ממהלכי הכניסה של ישראל אל ה-OECD ואל המרחב הכלכלי המערבי בכלל, החליטה ישראל בשנת 2000 להפסיק את החגיגה ולחוקק את חוק איסור הלבנת הון. על פי חוק זה, כל פעולה שמבוצעת באמצעות שטרות, תחליפי כסף ומטבע חוץ, חייבת להיות רשומה ומדווחת לרשויות. בכדי שהמדינה אכן תוכל להבטיח שכך נעשה, עליה לרכז אצלה את פרטיהם של כל אותם גורמים המאפשרים לבצע את הפעולות הללו, קרי נותני שירותי מטבע, ולדרוש מהם דיווח שוטף על כלל פעולות המטבע שנעשו דרכם. רישיון נותן שירותי מטבע הוא למעשה הכלי שעומד לרשות המדינה בכדי לרכז את כלל נותני השירותים הללו ולפקח עליהם כפי שנסביר בהמשך.

מי נחשב לנותן שירותי מטבע?

כדי להבין האם אתם צריכים להוציא רישיון נותן שירותי מטבע, עליכם להבין תחילה האם אתם אכן נותנים שירותי מטבע. להלן השירותים שאם אתם מספקים ולו אחד מהם, אתם אכן נחשבים לנותני שירותי מטבע:

רישיון נותן שירותי מטבע
  • המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת
  • מכירה או פדיון של המחאות נוסעים (טראוולרז צ'קס) מכל סוג ולכל מטבע
  • החלפת שטרות כסף
  • מסחר בנכסים פיננסיים בצורת קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת והעמדת נכסים פיננסיים בתמורה במדינה אחרת
  • ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב

כפי שניתן לראות, שלושת השירותים הראשונים הם שירותים שמאפיינים את הצ'יינג' הקלאסי. השירות הרביעי מרחיב את היריעה כמעט לכל מוסד פיננסי המספק שירותים פיננסיים במרחב הבינלאומי והשירות החמישי מרחיב עוד את היריעה לכל אדם המספק שירותים פיננסיים בתחליפי כסף כדוגמת שקים, שטרי חוב ושטרי חליפין. כל אדם המספק אחד או יותר מחמשת השירותים הללו, חייב בהוצאת רישיון נותן שירותי מטבע.

מי רשאי על פי חוק להוציא רישיון כזה?

אז נניח שאתם רוצים לספק את אחד או כלל השירותים שציינו בפסקה הקודמת וכעת גם ברור לכם שלשם כך יהיה עליכם להוציא רישיון נותן שירותי מטבע. כעת נותר לכם רק לבדוק האם אתם זכאים בכלל להוציא רישיון כזה והאם אתם עומדים בקריטריונים שהגדיר המחוקק להוצאת הרישיון. ובכן, על פי החוק, רישיון נותן שירותי מטבע יינתן אך ורק לאדם שעומד בכל הקריטריונים הבאים:

  • אזרח או תושב ישראל בגיר מעל גיל 18
  • תאגיד שהתאגד בישראל ולפחות נושא משרה אחד בו הוא אזרח או תושב ישראל בגיר מעל גיל 18
  • תאגיד שהתאגד במדינה אחרת, שבה קיימת חקיקה לאיסור הלבנת הון ואשר נרשם כדין בישראל
  • האדם או נושא המשרה בתאגיד אשר מבקש את הרישום, לא הורשע בגין עבירות הלבנת הון או בגין כל עבירה אחרת שלדעת הרשם עלולה למנוע ממנו את הזכות לרישיון למתן שירותי מטבע

אלו הם למעשה ארבעת הקריטריונים המחייבים כל אדם המבקש להירשם כנותן שירותי מטבע בישראל, וכפי שניתן להעריך, כמעט כל אזרח בישראל יכול לעמוד בקריטריונים הללו ללא כל בעיה.

איך מוציאים רישיון נותן שירותי מטבע?

על כל הנושא של שירותי מטבע בישראל אחראית היחידה לרישום נותני שירותי מטבע באגף שוק ההון, החיסכון והביטוח במשרד האוצר. באתר משרד האוצר תוכלו לקבל הסבר מפורט על האופן בו עליכם לפנות אל היחידה בבקשה לקבלת הרישיון הנדרש. ככלל, מדובר במילוי טופס בקשת רישיון וכן צירוף מסמכים נוספים שיידרשו מכם על מנת להוכיח שאתם עומדים בכלל הקריטריונים הנדרשים כמו למשל, צילום תעודת זהות, אישור היעדר רישום פלילי וכן הלאה. כמו כן, יהיה עליכם לצרף פרטים על העסק שבמסגרתו יינתנו השירותים כפי שמפורט בדרישות היחידה.

במסגרת תהליך הרישום יהיה עליכם לשלם אגרת רישום בגובה 2,800 ₪ ועוד 500 ₪ עבור כל סניף שמספק את השירותים, במידה ומדובר ברשת. לאחר מכן, יהיה עליכם לשלם אגרה שנתית של 1,650 ₪ על מנת להמשיך ולשמור את הרישיון שלכם בתוקף. גובה תשלום זה נקבע עבור המשלמים עד חודש מרץ בכל שנה. למשלמים החל מאפריל ועד סוף השנה נקבע התשלום על 2,200 ₪ ולמי שמשלם לאחר תום השנה נקבע סך של 2,750 ₪ אגרה שנתית.

מהן החובות המוטלות עליכם כמחזיקי רישיון?

לאחר שקיבלתם את הרישיון אתם יכולים להתחיל לפעול בתחום של שירותי המטבע בצורה חופשית, וכמובן בכפוף להוראות החוק לאיסור הלבנת הון. יחד עם זאת, במסגרת הרישיון שלכם יהיה עליכם לעמוד במספר חובות שהוגדרו בתקנות איסור הלבנת הון ואשר מיועדות להשיג את המטרה המרכזית שלשמה נועד הרישיון מלכתחילה – לפקח על תעבורת הכסף במדינה על מנת למנוע ניצול של הכלכלה הישראלית לצורך הלבנת הון. במסגרת זו יהיה עליכם לעמוד בחובות הבאות:

הצגת רישיון

על פי החוק עליכם להציג את הרישיון שניתן לכם (תעודת הרישום) מהיחידה לשירותי מטבע במשרד האוצר, ואשר מעיד שאתם מורשים לעסוק בתחום. הרישיון צריך להיות מוצג במקום בולט כך שמבקשי השירות לא יצטרכו לבקש לראות אותו, והוא כמובן חייב להיות בתוקף.

חובת זיהוי של מבקש השירות

כל אדם המשתמש בשירותי המטבע שלכם חייב להזדהות בפניכם ולהציג תעודה מזהה חוקית על מנת שתוכלו לאמת את זהותו. במידה ומבקש השירות מבקש אותו לטובת אדם אחר אותו הוא מייצג, עליו להציג ייפוי כוח חתום בצירוף צילום תעודת הזהות של אותו אדם אותו הוא מייצג. ככלל, כל אדם המשתמש בשירותי המטבע שלכם צריך לחתום על מסמך שבו הוא מצהיר על כך שהוא מבקש את השירות עבור עצמו ואם הוא מבקש אותו עבור אדם אחר, עליו להצהיר על כך וכאמור לצרף גם ייפוי כוח.

בנק ישראל חייב לתת לכם אישור לשירותי מטבע

דיווח חודשי

במסגרת הרישיון שניתן לכם, יהיה עליכם להעביר דיווחים שוטפים למשרד האוצר. דיווחים אלה הם למעשה הלב של עבודת הפיקוח של היחידה סביב כל הנושא של הלבנת הון, אם כי היחידה מבצעת גם פיקוח בשטח ומגיעה אל בתי העסק עצמם בכדי לבחון אותם בזמן אמת. דיווחים אלה צריכים לכלול את כלל הפעולות שביצעתם במהלך החודש במסגרת שירותי המטבע, לרבות התצהירים עליהם חתמו לקוחותיכם ופירוט העסקאות והיקפן.

האם חובה להוציא את הרישיון?

התשובה היא בהחלט כן. החוק לאיסור הלבנת הון מחייב כל אדם המספק שירותי מטבע להוציא רישיון כנדרש ועל פי התהליך שאותו פירטנו לעיל. זאת ועוד, החוק מגדיר את הסנקציות שיוטלו על אדם אשר מספק את השירותים הללו ללא רישיון מתאים. סנקציות אלה כוללות שנת מאסר אחת או קנס בגובה של פי 3 מגובה הקנס הקבוע בחוק העונשין (606,000 ₪ נכון לשנת 2004). מעבר לכך, אם במסגרת פעילותכם ללא רישיון יתברר כי דרככם נעשו פעולות מטבע כחלק ממהלכים להלבנת הון, אתם עלולים למצוא את עצמכם בליבה של חקירה פלילית חמורה.

על כן, לפני שאתם מתחילים לספק את שירותי המטבע שלכם, מומלץ מאוד לסיים את תהליך הרישוי ולהכין את העסק לקראת הפעילות הנדרשת במסגרת הרישיון. הפרוצדורות עצמן הן פשוטות מאוד (ניתן לשלב את התצהיר במסמך הקבלה על הפעולה שיימסר ללקוח) ובסך הכל, כל נושא הפיקוח לא צפוי להקשות במיוחד על ההתנהלות היומיומית של העסק. בנוסף לכך, רישיון כזה מבטיח גם את הדימוי שלכם בעיני לקוחותיכם ומעניק להם בטחון רב יותר לעשות איתכם עסקים.

אז מה היה לנו בכתבה:
Picture of היחידה לרישום קבלנים
היחידה לרישום קבלנים

מזה יותר מעשור מסייעת החברה לאלפי קבלנים בכל רחבי הארץ להפוך לקבלנים רשומים בסיווג אטרקטיבי וגבוה וכן מסייעת לקבלנים רבים אחרים להעלות את הסיווג שלהם ולשפר את מעמדם התחרותי בשוק.

אנו מנחים את הלקוח סביב התהליך כולו וסביב כל הפעולות שיש לבצע בכדי להשיג את מעמד הרישום. בהמשך לכך, אנו מנהלים עבור הלקוח את כל הנושא של הגשת המסמכים, בדיקת תהליך הרישום מול רשם הקבלנים וניהול דיונים על פי הצורך עד לקבלת הרישום הסופי.
הצוות שלנו הוא מהטובים ביותר שניתן להציע העובדים שלנו נבחרים בקפידה כדי שאליכם יגיעו אנשי מקצוע איכותים וחייכנים!!

כמה עולה לכרות עץ?

  מאמר זה מסביר כמה עולה לכרות עץ, כולל כריתת עצים ממגוון סוגים בנכס שלכם. למעשה, אנשים רבים צריכים לכרות עץ כאשר הם נמצאים לפני

קרא עוד »
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!

או חייגו במהירות