פנקס הקבלנים

מהו פנקס הקבלנים ולמה הוא כל כך חשוב

בעולם כולו, ובמדינת ישראל בכלל, מתנהל תהליך ארוך ומתמשך של רישום בעלי מקצוע והגדרה מדויקת ככל האפשר של היכולות והמיומנויות המקצועיות שלהם. בחלק מהמקרים, מדינת ישראל מכירה ברישום המתבצע על ידי גוף מקצועי כל שהוא והופכת את הרישום למחייב. דוגמאות לרישום מהסוג הזה הן הרישום של עורכי דין בלשכת עורכי הדין, או לשכת רואי החשבון שהיא הגוף המוסמך לרישום בעלי מקצוע בתחום. במקרים אחרים יוזמת המדינה עצמה את הרישום המקצועי של בעלי מקצוע, ובתוך כך קובעת את התנאים ואת אמות המידה לרישום מקצועי. פנקס הקבלנים המתנהל אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, הוא אחת הדוגמאות הטובות להגדרה מקצועית יזומה על ידי המדינה. מהו פנקס הקבלנים? אילו בעלי מקצוע רשומים בפנקס הזה? מה משמעות הרישום בפנקס להכרה המקצועית שלה זוכה בעל המקצוע הרשום שם?

פנקס הקבלנים והתיעוד המקצועי בענף הבנייה בישראל

פנקס הקבלנים הוא המקום שבו רשומים בעלי המקצוע השונים הקשורים בענף הבנייה בישראל. הפנקס הזה מנוהל על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, ומרכז את כל הנתונים באשר לקבלנים בכל אחד מהמקצועות הקשורים בענף הבנייה. קבלן שעמד בדרישות בתחום העיסוק שלו והציג את כל האישורים הנדרשים, יירשם בפנקס ויוגדר קבלן רשום. קבלן שלא נרשם, או שלא עמד בתנאים הנדרשים, לא יוכר כקבלן רשום.

לרישום בפנקס הקבלנים יש משמעות רבה, בעיקר בכל האמור באפשרויות העומדות בפני בעל המקצוע הרשום בו להשתתף בפרויקטים ובמכרזים שונים בענף הבנייה. מקצועות הבנייה מתחלקים לשנים – ענפים ראשיים, וענפים משניים. בענפים המוגדרים ראשיים, לא יכול בעל מקצוע לבצע עבודה, אלא אם כן הוא רשום בתוך פנקס הקבלנים במשרד הבינוי. דוגמה טובה למקצוע ראשי הוא קבלן שלד. אך ורק קבלני שלד רשומים בעלי תעודת קבלן רשום שעברו את המשוכה ונרשמו כהלכה בפנקס הקבלנים, יהיו רשאים לבצע עבודות שלד במבנים. מנגד, תחום הצבע איננו מוגדר כענף ראשי. לפיכך, גם קבלן צבע שאיננו רשום יכול לבצע עבודות צבע למיניהן.

רישום בפנקס הקבלנים והכרה מקצועית

כאמור, מרכז פנקס הקבלנים את הרישום של כל בעלי המקצוע בענף הבנייה בישראל. בנוסף, רשומות בו גם חברות בענף, שהמנהלים שלהו או בעלי המקצוע שהן מעסיקות, עומדים באמות המידה שנקבעו לרישום בפנקס הקבלנים. עצם הרישום בפנקס מהווה הוכחה לרמה המקצועית של בעל המקצוע שנרשם בו ומעניק לו זכות קדימה בהתמודדות על פרויקטים שונים בתחום העיסוק שלו. עם זאת, למרות ההתקדמות העצומה בתחום, עוד ארוכה הדרך לקראת הסדרה כוללת של אמות המידה לבחינת הרמה המקצועית. בתחומי עיסוק שהחשיבות שלהם רבה לבטיחותם ולביטחונם של הדיירים העתידיים במבנה ההולך ונבנה, הרישום בתוך פנקס הקבלנים אכן מחייב. בכל שאר התחומים מדובר באישור שיכול לסייע לבעל המקצוע הרשום, אבל עדיין ישנם בעלי מקצוע המוותרים, מסיבות שונות, על הרישום.

פנקס הקבלנים

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו